Tools

Handig en behulpzaam

Handige en behulpzame tools die scholen kunnen helpen om het gesprek te voeren in de regio.

Docententoolkit

Sterk Techniekonderwijs heeft een docententoolkit ontwikkeld om STO-regio’s en scholen te inspireren bij het aantrekken, behouden en professionaliseren van docenten.

Data

Bekijk gegevens over de regio (scholen: vmbo-mbo, leerlingenaantallen, doorstroomgegevens), de bestaande infrastructuur (faciliteiten en netwerken) en arbeidsmarktinformatie.

Verantwoording

Er komen veel vragen over de verantwoording van de subsidies die scholen krijgen in het kader van Sterk Techniekonderwijs. Op deze pagina vindt u handreikingen en formats voor de projectadministratie en voortgangsrapportage.

Samenwerking

Handige en behulpzame tools die scholen kunnen helpen om samenwerkingen binnen de regio gemakkelijker uit te voeren.