Over ons

Sterk Techniekonderwijs

Het ministerie van OCW, Stichting Platforms vmbo (SPV), Platform Talent voor Technologie (PTvT), zetten zich de komende jaren samen in voor Sterk Techniekonderwijs. Zij werken hierbij nauw samen met VNO-NCW, de Federatie Techniek, MKB-Nederland, Technische branches, Platform TL, MBO Raad, en de VO-raad.

Over ons

Vanaf september 2018 wordt er gemiddeld 100 miljoen per jaar extra geïnvesteerd in techniekonderwijs op het vmbo. In 2018 en 2019 is er geld beschikbaar voor vmbo-scholen waarmee ze kunnen investeren in bijvoorbeeld machines, materialen en mensen. Van 2020 – 2023 worden de middelen ingezet voor de uitvoering van regionale plannen van vmbo-scholen, mbo-instellingen, het bedrijfsleven en regionale overheid. De doelstelling is werken aan een duurzaam, dekkend en kwalitatief sterk technisch onderwijs.

Het landelijke ondersteuningsteam Sterk Techniekonderwijs* ondersteunt scholen en regio’s bij het maken en uitvoeren van de regionale plannen. We bieden ondersteuning, data, inspiratie, tools en informatie om regio’s te helpen bij het vormen van het samenwerkingsverband, het planvormingsproces en de uitvoering.

*Het ondersteuningsteam Sterk Techniekonderwijs is een samenwerking tussen SPV (Stichting Platforms vmbo) en Platform Talent voor Technologie in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

 • Meer over regelingen

  Regelingen

  Vanaf januari 2020 krijgen regio’s geld om te werken aan sterk, aantrekkelijk en innovatief techniekonderwijs, dat leerlingen goed voorbereidt op een opleiding en werk in de regio. In een regio werken vmbo-scholen, mbo-instellingen en het regionaal bedrijfsleven samen aan realisatie van de plannen.

 • Meer over ondersteuning

  Ondersteuning

  Bij het tot uitvoering brengen van plannen kunnen regio’s een beroep doen op ondersteuning in de vorm van een critical friend, maar ook in de vorm van iemand die meedenkt over de samenwerking in de regio of de realisatie van de plannen door docenten. Per regio is een aantal dagen ondersteuning kosteloos beschikbaar.

 • Meer over tools

  Tools

  Op deze website zijn tools beschikbaar die scholen helpen de samenwerking in de regio verder vorm te geven en uit te bouwen. Daarnaast worden er themabijeenkomsten georganiseerd waar kennis delen en inspiratie bieden het uitgangspunt is.

   

Evaluatie en monitoring Sterk Techniekonderwijs

Monitor en evaluatieonderzoek Sterk Techniek Onderwijs (STO) (2024)

In deze rapportage wordt beschreven hoe het ervoor staat in het laatste (verlengde) jaar van de huidige STO-regeling: waar zijn de regio’s mee bezig, hoe wordt er gewerkt aan de doelen, welke urgentie wordt ervaren en waar loopt men tegenaan? Zoals elk jaar wordt de stand van zaken van het technische vmbo-onderwijs opgemaakt aan de hand van de kwantitatieve monitor.

Download het onderzoek

Eerste fase STO: Monitorgegevens en voortgang in het eerste jaar (juni 2021)

In dit rapport wordt aangegeven hoe de regio’s ervoor staan, welk proces in regio’s doorlopend is en hoe de transitiefase tot nu toe verloopt.

Download het rapport

STO VMBO Monitor 2020 (april 2020)

Het rapport Sterk Techniekonderwijs VMBO: Monitor 2020 geeft inzicht in de stand van zaken van het technische vmbo-onderwijs in het schooljaar 2018-2019.

Download het rapport

Analyse regioplannen STO (april 2020)

In de Analyse van de regioplannen STO staat een overkoepelende analyse van de goedgekeurde regioplannen. O.b.v. deze plannen wordt in het rapport een eerste beeld geschetst van de activiteiten die de komende jaren zullen plaatsvinden.

Download de analyse

Achtergrondschets STO (april 2020)

De investeringen in STO worden tot en met 2024 gemonitord en geëvalueerd. De context van deze investeringen en welke uitkomsten (via welke weg) verwacht mogen worden, worden beschreven in de Achtergrondschets Sterk Techniekonderwijs.

Download de achtergrondschets