Samenwerking

Handige en behulpzame tools die scholen kunnen helpen om samenwerkingen binnen de regio gemakkelijker uit te voeren.

Handreiking intervisie

In 78 Sterk Techniekonderwijs-regio’s wordt hard gewerkt aan een duurzaam dekkend en kwalitatief sterk technisch onderwijs. Daarbij lopen regio’s en programmamanagers tegen soortgelijke uitdagingen aan. Door middel van collegiale intervisie en eventueel visitatie kunnen ervaringen en oplossingsrichtingen gedeeld en uitgewisseld worden.

Boekje samenwerking vmbo-mbo

In Sterk Techniekonderwijs staat onder andere de samenwerking vmbo-mbo centraal. Doel is te komen tot doorlopende leerroutes voor leerlingen. Over wat er moet en mag in die samenwerking/doorlopende leerroutes bestaat soms wat onduidelijkheid of denken scholen dat er minder mag dan is toegestaan. In het boekje ‘Wat moet en wat mag?  De samenwerking tussen vmbo en mbo’ is op een rijtje gezet wat de regels zijn waaraan u zich moet houden en welke ruimte u als regio heeft om afspraken te maken. In het boekje is ook aandacht voor het wetsvoorstel doorlopende leerroutes vmbo-mbo.

Download het boekje

Voorbeeld huishoudelijk reglement

Welke afspraken kunnen er gemaakt worden tussen partners in de regio en hoe kunnen kunnen die afspraken eruit zien? Er is een document beschikbaar met voorbeelden van elementen die opgenomen kunnen worden in een huishoudelijk reglement voor een regio STO. Deze voorbeelden zijn aanvullend op de samenwerkingsovereenkomst en de handreiking voor de financiële verantwoording.

Download het voorbeeld (word)

Inzichten en tools IBM pilotprogramma: aanscherpen regioplan

Ter ondersteuning en ter inspiratie van de regioplannen zijn de inzichten van het IBM pilotprogramma – waar twee STO regio’s eind 2018 aan mee hebben gedaan – gebundeld in verschillende werkboeken. De werkboeken bevatten theorie over de verschillende onderdelen van het plan, tips voor goed projectmanagement en oefeningen om met elkaar aan de slag te gaan.

Handreiking voor scholen: Het opzetten en onderhouden van een duurzame samenwerking met het bedrijfsleven

Om het enthousiasme bij leerlingen voor technische sectoren te vergroten is goed, uitdagend en up-to-date technisch onderwijs noodzakelijk. Sterk Techniekonderwijs zet in op een nauwe en duurzame samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven. In onderling overleg tussen de verschillende partijen ontstaan activiteiten en structurele projecten die passen bij de regionale behoeftes. Deze handreiking voor scholen biedt houvast om zo’n samenwerking vorm te geven.

Bedrijvenflyer ‘Samenwerken aan Sterk Techniekonderwijs – doet u ook mee?’

Het enthousiasme bij het bedrijfsleven om samen te werken is fors toegenomen de afgelopen jaren. Bedrijven beseffen meer en meer dat ze het onderwijs nodig hebben, andersom was dit vaak al zo. Wilt u een bedrijf of instelling benaderen om mee te doen in de samenwerking of heeft u binnenkort een bijeenkomst met bedrijven? In de bedrijvenflyer staat wat Sterk Techniekonderwijs inhoudt, welke kansen samenwerking biedt en welke rol het bedrijfsleven kan spelen.

Image

Spel Sterk Techniekonderwijs

Het spel Sterk Techniekonderwijs bestaat uit een spelbord met een vmbo- en mbo-spoor, waarbij het spoor voor de leerweg staat en de wagon op het spoor voor de deelnemende scholen. Als grondlegger voor dit spel is gebruik gemaakt van de infographic van het Ministerie van OCW over de ‘100 miljoen voor vmbo techniek’.

Education Model Canvas

Een nieuwe of bestaande samenwerkingstructuur kent ook een ‘business model’. Waar werk je samen naartoe en hoe doe je dat? Het Education Model Canvas (afgeleid van het Business Model Canvas) helpt te focussen, keuzes te maken en ideeën te toetsen.

Download het model

Het inspiratiekompas

Het inspiratiekompas is bedoeld als hulpmiddel voor de invulling van de thema’s en de onderliggende activiteiten die de regio wil uitvoeren. Het kompas bevat zes thema’s die geïllustreerd worden met een voorbeeld. De zes genoemde thema’s kunnen richting geven, maar zijn niet uitputtend. Om goed aan te sluiten op de regionale uitdagingen zijn er wellicht nog regiospecifieke thema’s te benoemen.

Samenwerkingstool

De verschillende onderdelen van deze samenwerkingstool helpen samenwerkingspartners om het gesprek op gang te brengen en te structureren. De tool kan op alle niveaus van de samenwerking worden ingezet. Het is echter geen blauwdruk. Bepaal zelf welk onderdeel past en wanneer.

  • Praatplaat: De praatplaat helpt bij het reflecteren op de huidige situatie. Het helpt om het eigen perspectief op de samenwerking te structureren om daarna deze blikken samen te brengen in ‘één beeld van de samenwerking’.

Download de praatplaat

  • Follow-up plaat: Om ervoor te zorgen dat reflecteren geen eenmalig gesprek is en er ook daadwerkelijke verbeteracties uit voortvloeien, is het handig om bij te houden wat er besproken wordt. Concrete afspraken kunnen worden opgeschreven in de follow-up plaat.
Download de follow-up plaat
  • Handleiding: In de handleiding wordt uitgelegd wat de samenwerkingstool is en er worden tips en trucs gegeven hoe je het kunt inzetten om de samenwerking te verbeteren.
Download de samenwerkingshandleiding
  • Achtergrondinformatie: Voor meer informatie over de theorie achter het model, kunt u het document met achtergrondinformatie bekijken.
Download het achtergronddocument