Samenwerking

Handige en behulpzame tools die scholen kunnen helpen om samenwerkingen binnen de regio gemakkelijker uit te voeren.

Image

Spel Sterk Techniekonderwijs

Het spel Sterk Techniekonderwijs bestaat uit een spelbord met een vmbo- en mbo-spoor, waarbij het spoor voor de leerweg staat en de wagon op het spoor voor de deelnemende scholen. Als grondlegger voor dit spel is gebruik gemaakt van de infographic van het Ministerie van OCW over de ‘100 miljoen voor vmbo techniek’.
U kunt het spel gratis bestellen door het sturen van een mail naar info@sterktechniekonderwijs.nl met vermelding van naam en adres.

Education Model Canvas

Een nieuwe of bestaande samenwerkingstructuur kent ook een ‘business model’. Waar werk je samen naartoe en hoe doe je dat? Het Education Model Canvas (afgeleid van het Business Model Canvas) helpt te focussen, keuzes te maken en ideeën te toetsen.

Bekijk het model

Het inspiratiekompas

Het inspiratiekompas is bedoeld als hulpmiddel voor de invulling van de thema’s en de onderliggende activiteiten die de regio wil uitvoeren. Het kompas bevat zes thema’s die geïllustreerd worden met een voorbeeld. De zes genoemde thema’s kunnen richting geven, maar zijn niet uitputtend. Om goed aan te sluiten op de regionale uitdagingen zijn er wellicht nog regiospecifieke thema’s te benoemen.

Samenwerkingstool

De verschillende onderdelen van deze samenwerkingstool helpen samenwerkingspartners om het gesprek op gang te brengen en te structureren. De tool kan op alle niveaus van de samenwerking worden ingezet. Het is echter geen blauwdruk. Bepaal zelf welk onderdeel past en wanneer.

  • Praatplaat: De praatplaat helpt bij het reflecteren op de huidige situatie. Het helpt om het eigen perspectief op de samenwerking te structureren om daarna deze blikken samen te brengen in ‘één beeld van de samenwerking’.

Download de praatplaat

  • Follow-up plaat: Om ervoor te zorgen dat reflecteren geen eenmalig gesprek is en er ook daadwerkelijke verbeteracties uit voortvloeien, is het handig om bij te houden wat er besproken wordt. Concrete afspraken kunnen worden opgeschreven in de follow-up plaat.
Download de follow-up plaat
  • Handleiding: In de handleiding wordt uitgelegd wat de samenwerkingstool is en er worden tips en trucs gegeven hoe je het kunt inzetten om de samenwerking te verbeteren.
Download de samenwerkingshandleiding