Arbeidsmarktcijfers

Op deze pagina vindt u facts & figures van alle arbeidsmarktregio’s. Per regio treft u beschrijvende informatie van de huidige arbeidsmarkt wat betreft techniek en informatie over de ontwikkeling van de arbeidsmarktvraag naar opgeleide technici.

Toelichting technische arbeidsmarkt

In de onderstaande handleiding vindt u een uitgebreide toelichting op de gebruikte bronnen, gehanteerde definities en hoe u de gegevens kunt interpreteren.

Downloads Facts & Figures arbeidsmarkt