Tijdlijn

Tijdlijn

Op deze pagina vindt u de activiteiten van het project Sterk Techniekonderwijs.

Projectactiviteiten

 • 2024

  • Q1 2024: de subsidieregeling STO 2025-2029 gaat voor zogenaamd ‘voorhang’ naar de Tweede Kamer. De regeling is vanaf dat moment openbaar en mag gedeeld worden.
  • Streven is de subsidieregeling STO 2025-2029 in Q2 van 2024 te publiceren.
  • 1 juli 2024: vooraanmelding DUS-I: DUS-I wil graag weten of er wijzigingen zijn in de samenstelling van de regio. Zijn er samenwerkingspartners (met name vmbo-scholen en mbo’s) bijgekomen of gestopt? Is dat het geval meldt dat dan bij DUS-I. Ook als uw regio qua samenstelling dezelfde blijft wil DUS-I dat graag horen.
  • 1 augustus 2024: einde looptijd uitvoering programma.
  • Verantwoording over 2023 d.m.v. model G2-B in het jaarverslag.
  • 1 oktober 2024: indienen aanvraag op hoofdlijnen (activiteitenplan en begroting) voor de hele subsidieperiode. Voor deze aanvraag komt snel een format beschikbaar, dat niet heel erg af zal wijken van de bekende formats. Wat precies een plan op hoofdlijnen is’ wordt de komende tijd uitgewerkt en opgenomen in een geactualiseerde versie van de ‘Handreiking projectadministratie’.
  • 31 december 2024: eindverslag over de gehele subsidieperiode.
 • 2025

  • Januari 2025: alleen regio’s waarvan het plan is goedgekeurd ontvangen een beschikking voor de hele subsidieperiode (2025 -2029).
  • 15 april 2025: indienen uitgewerkt activiteitenplan en begroting voor de periode 2025-2026.
  • Verantwoording totale bestedingen in jaarverslag d.m.v. G2-A.
 • 2026

  • 1 oktober 2026: indienen uitgewerkt activiteitenplan en begroting voor de periode 2027-2028.