Veelgestelde vragen

Image

FAQ

U vindt op deze pagina veelgestelde vragen over Sterk Techniekonderwijs. Antwoorden op deze vragen worden afgestemd met het ministerie van OCW en DUS-I. De vragen worden regelmatig aangevuld.

Zoek uw vraag naar keuze

Laden...
Er zijn geen veelgestelde vragen die voldoen aan de ingestelde filters.
Selecteer een filter

Meest recente vragen

 • Moeten de regio’s gevolgen van corona melden?

  Onduidelijk is hoe lang het beroepsonderwijs nog last houdt van corona. Vooralsnog zijn de gevolgen van corona voor Sterk Techniekonderwijs niet in te schatten. Het heeft dan ook geen zin hier nu al actie op te ondernemen. De huidige plannen Sterk Techniekonderwijs kennen een looptijd van 4 jaar en zijn pas een half jaar op weg. Het kan zo zijn dat aan het eind van het traject nauwelijks gevolgen van corona merkbaar zijn.
  Veel regio’s geven aan zorgen te hebben over de cofinanciering in verband met corona. Vooralsnog wordt regio’s geadviseerd bij te houden welke impact corona heeft op Sterk Techniekonderwijs, maar hier nog geen melding van te maken en rustig af te wachten. De gevolgen kunnen opgenomen worden in de voortgangsrapportage van oktober 2021. Pas aan het eind van het traject (december 2023) wordt berekend of een regio 10% cofinanciering heeft gehaald of niet. Dan ook kan bekeken worden of corona vergaande gevolgen heeft gehad.

 • Kunnen scholen zowel met Sterk Techniekonderwijs als met de pilot nieuwe leerweg meedoen?

  Ja, dat kan. Wel moeten scholen die subsidie ontvangen voor Sterk Techniekonderwijs én de nieuwe leerweg uitkijken dat activiteiten niet dubbel worden gesubsidieerd. Er mag bijvoorbeeld niet 1 machine betaald worden van beide subsidies.

 • In Sterk Techniekonderwijs moet 10% cofinanciering van bedrijven komen. Wat moeten we doen als er een bedrijf afhaakt en een ander aansluit?

  Wijzigingen in de cofinanciering hoeft u niet apart te melden bij DUS-I. U kunt wijzigingen wel melden in de tussenrapportage in 2021 en in de eindrapportage in 2023. Uit de eindrapportage moet blijken dat het bedrijfsleven 10% heeft bijgedragen aan Sterk Techniekonderwijs in een regio. Meer mag, minder niet want dat wordt het subsidiebedrag lager vastgesteld (passend bij de 10% cofinanciering). De bedrijven die bijdragen aan de 10% mogen in de loop van de jaren wisselen. Wel is het verstandig met nieuwe bedrijven een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan. Cofinanciering hoeft niet in de vorm van geld gegeven te worden, het mag ook in de vorm van machines, materialen, beschikbaar stellen van ruimte, gastlessen, stages enz.

 • Is er ook na goedkeuring van de plannen ondersteuning beschikbaar?

  Elke regio kan een beroep doen op een ondersteuner. Per regio zijn er een aantal dagen (gratis) ondersteuning beschikbaar. Wilt u weten wie er vanuit STO als ondersteuner beschikbaar zijn kijk dan op de site. Wilt u gebruik maken van ondersteuning? Vul dan het formulier op de website in.

  PAS OP: er bezoeken mensen scholen die zich ‘consulent STO’ noemen, zij horen niet tot het ondersteuningsteam van STO. Uiteraard mag u van hun diensten gebruik maken, maar u moet dan wel zelf de rekening daarvoor betalen.

 • Is het geld dat we na 2023 ontvangen geoormerkt?

  In principe is er sprake van structureel geld dat ook na 2023 beschikbaar is. Hoe dit geldt precies beschikbaar komt is nog niet bekend. Dit moet nog uitgewerkt worden en is afhankelijk van het verloop van de periode van 2020 tot 2023.

Staat uw vraag er toch niet bij? Stel dan uw vraag door het invullen van onderstaand formulier.

Contactformulier