Veelgestelde vragen

Image

FAQ

U vindt op deze pagina veelgestelde vragen over Sterk Techniekonderwijs. Deze vragen worden regelmatig aangevuld.

Zoek uw vraag naar keuze

Laden...
Er zijn geen veelgestelde vragen die voldoen aan de ingestelde filters.
Selecteer een filter

Meest recente vragen

 • Is al bekend welke eisen er gesteld gaan worden aan de verantwoording van de techniekgelden?

  Vanuit het project Sterk Techniekonderwijs wordt op dit moment, samen met OCW en DUS-I gewerkt aan een handreiking voor de verantwoording van de subsidie die regio’s ontvangen in het kader van Sterk Techniekonderwijs. Deze handreiking komt er voor het eind van 2019. Eind oktober organiseren we een bijeenkomst voor projectleiders en controllers over de verantwoording van de subsidie. Binnenkort ontvangen regio’s waarvan het plan is goedgekeurd bericht van DUS-I over deze verantwoording. We weten dat commerciële partijen contact zoeken met regio’s om hun diensten rond de verantwoording van Sterk Techniekonderwijs aan te bieden. We raden u aan nog geen contracten met hen te sluiten, ook deze partijen weten nog niet wat er precies gevraagd wordt in het kader van de verantwoording. Zo is het bijvoorbeeld nog niet duidelijk of er gevraagd gaat worden om een urenverantwoording.

 • Wij hebben in ons plan geen rekening gehouden met vso-leerlingen, kunnen we ons plan aanvullen?

  De regio’s waar deze leerlingen nog niet in de ingediende begroting zijn meegeteld, maar waarvan de aanvraag al wel is goedgekeurd, kunnen tot 1 oktober 2019 via een wijzigingsverzoek aanvullende subsidie aanvragen via ocwsubsidies@minvws.nl.

  Om voor de verhoging van de subsidie in aanmerking te komen, moet in dit wijzigingsverzoek de VSO partnerschool en het aantal VSO leerlingen die (per teldatum van 1-10-2018) een technisch profiel volgen, worden aangegeven. Het wijzigingsverzoek moet worden vergezeld met een addendum, waarin wordt aangegeven op welke wijze het plan en begroting is aangepast.

  Per VSO leerling, die op de genoemde teldatum in een technisch profiel is ingeschreven, is in totaal een bedrag van € 15.895,00 beschikbaar.

  Deze informatie vindt u ook als bijlage bij de op 1 juli jl. verstuurde beschikking.

 • Is er ook na goedkeuring van de plannen ondersteuning beschikbaar?

  Tot december 2019 kan elke regio een beroep doen op een critical friend die (gratis) de regio maximaal twee keer bezoekt en met u meedenkt over de uitvoering van de plannen. Daarnaast is er op thema’s ondersteuning beschikbaar voor projectleiders, penvoerders en docenten. Wilt u gebruik maken van ondersteuning? Vul dan het formulier op de website in.

 • Wij moeten (een deel van) ons plan opnieuw schrijven en opnieuw indienen. Kunnen wij ondersteuning krijgen?

  U kunt ondersteuning krijgen. Neem contact op met uw ondersteuner of, via de website, met het ondersteuningsteam STO.

 • Wij hebben ons plan ingediend, maar willen met de start van de uitvoering ervan niet wachten tot 1 januari 2020. Mogen we geld dat we in 2020 krijgen al vast gebruiken voor de start van ons plan?

  U kunt niet al vast in 2019 subsidie uitgeven die u in 2020 krijgt. Wel mag u het budget van 2018 en 2019 gebruiken om een start te maken met de uitvoering van uw plan. Ook mag een schoolbestuur zelf investeren in de start van de uitvoering van Sterk Techniekonderwijs.

Staat uw vraag er toch niet bij? Stel dan uw vraag door het invullen van onderstaand formulier.

Contactformulier