Data

Gegevens over de regio (scholen: vmbo-mbo, leerlingenaantallen, doorstroomgegevens), de bestaande infrastructuur (faciliteiten en netwerken) en arbeidsmarktinformatie.

Het is mogelijk dat de data niet goed zichtbaar zijn op een mobiele telefoon. Bekijk de data op een computer of laptop voor de juiste weergave.

Regioportretten

De STO-regio’s worden gevraagd een overzicht te bieden van het huidige aanbod van het technisch vmbo en de verwachte ontwikkeling van het leerlingenaantal. Om u hierin zoveel mogelijk te ondersteunen zijn er regioportretten gemaakt in een landkaart met daarin regiospecifieke gegevens uit de jaren 2018 t/m 2023.

Leerlingen per vestiging STO-regio

Een regioaanvraag Sterk Techniekonderwijs 2020-2023 moet een overzicht bevatten van het huidige techniekaanbod van de deelnemers in de regio; uitgedrukt in profielen en leerlingaantallen. Om u te helpen bij het verzamelen van deze data zijn regioportretten samengesteld. In deze tool vindt u de precieze leerlingenaantallen per vestiging.

Leerlingstromen tussen vmbo en mbo

In de stroomdiagrammen ‘Bestemming na het VMBO’ op de website van Sterk Beroepsonderwijs, worden leerlingstromen tussen VMBO-vestigingen en MBO-instellingen getoond. Zowel het voortgezet onderwijs als het middelbaar beroepsonderwijs kan zo zien met welke vestigingen en instellingen men in gesprek kan gaan om het beroepsonderwijs te versterken.

Arbeidsmarktcijfers

Een overzicht van het aantal vacatures per sector, de top tien beroepen per arbeidsmarktregio en de landelijke verwachte uitbreidingsvraag en instroom van de arbeidsmarkt.