Data

Gegevens over de regio (scholen: vmbo-mbo, leerlingenaantallen, doorstroomgegevens), de bestaande infrastructuur (faciliteiten en netwerken) en arbeidsmarktinformatie.

Het is mogelijk dat de data niet goed zichtbaar zijn op een mobiele telefoon. Bekijk de data op een computer of laptop voor de juiste weergave.

Regioportretten

De STO-regio’s worden gevraagd een overzicht te bieden van het huidige aanbod van het technisch vmbo en de verwachte ontwikkeling van het leerlingenaantal. Om u hierin zoveel mogelijk te ondersteunen zijn er regioportretten gemaakt in een landkaart met daarin regiospecifieke gegevens uit 2018-2019. Deze gegevens dient u te gebruiken voor uw subsidieaanvraag.

Leerlingen per vestiging STO-regio

Een regioaanvraag Sterk Techniekonderwijs 2020-2023 moet een overzicht bevatten van het huidige techniekaanbod van de deelnemers in de regio; uitgedrukt in profielen en leerlingaantallen. Om u te helpen bij het verzamelen van deze data zijn regioportretten samengesteld. In deze tool vindt u de precieze leerlingenaantallen per vestiging.

Leerlingstromen tussen vmbo en mbo

In de stroomdiagrammen ‘Bestemming na het VMBO’ op de website van Sterk Beroepsonderwijs, worden leerlingstromen tussen VMBO-vestigingen en MBO-instellingen getoond. Zowel het voortgezet onderwijs als het middelbaar beroepsonderwijs kan zo zien met welke vestigingen en instellingen men in gesprek kan gaan om het beroepsonderwijs te versterken.

Onderwijscijfers

Een overzicht van het huidige aanbod 2017-2018 van het technisch vmbo, de theoretische leerweg en prognoses van het aantal leerlingen.

Arbeidsmarktcijfers

Een overzicht van het aantal vacatures per sector, de top tien beroepen per arbeidsmarktregio en de landelijke verwachte uitbreidingsvraag en instroom van de arbeidsmarkt.

Onderwijs- en arbeidsmarktcijfers op provinciaal niveau

In onderstaande factsheets vindt u feiten en cijfers op provinciaal niveau. Hierin staat onder andere wat de prognose is van leerlingaantallen, hoeveel leerlingen er in de verschillende profielen zitten, wat de doorstroom is van de profielen naar een technische mbo-opleiding en hoe de technische arbeidsmarkt eruitziet in de provincie.