Data

Gegevens over de regio (scholen: vmbo-mbo, leerlingenaantallen, doorstroomgegevens), de bestaande infrastructuur (faciliteiten en netwerken) en arbeidsmarktinformatie.

Het is mogelijk dat de data niet goed zichtbaar zijn op een mobiele telefoon. Bekijk de data op een computer of laptop voor de juiste weergave.

Onderwijscijfers

Een overzicht van het huidige aanbod 2017-2018 van het technisch vmbo, de theoretische leerweg en prognoses van het aantal leerlingen.

Arbeidsmarktcijfers

Een overzicht van het aantal vacatures per sector, de top tien beroepen per arbeidsmarktregio en de landelijke verwachte uitbreidingsvraag en instroom van de arbeidsmarkt.

Onderwijs- en arbeidsmarktcijfers op provinciaal niveau

In onderstaande factsheets vindt u feiten en cijfers op provinciaal niveau. Hierin staat onder andere wat de prognose is van leerlingaantallen, hoeveel leerlingen er in de verschillende profielen zitten, wat de doorstroom is van de profielen naar een technische mbo-opleiding en hoe de technische arbeidsmarkt eruitziet in de provincie.

Bent u op zoek naar specifiekere data (op gemeentelijk niveau)? Vul dan het aanvraagformulier in.