Veelgestelde vragen

Image

FAQ

U vindt op deze pagina veelgestelde vragen over Sterk Techniekonderwijs. Antwoorden op deze vragen worden afgestemd met het ministerie van OCW en DUS-I. De vragen worden regelmatig aangevuld.

Zoek uw vraag naar keuze

Laden...
Er zijn geen veelgestelde vragen die voldoen aan de ingestelde filters.
Selecteer een filter

Meest recente vragen

 • Op uiterlijk 1 oktober 2024 moeten de regio’s een activiteitenplan, regiovisie en begroting indienen. Voor hoeveel jaar moet er begroot worden?

  De subsidieaanvraag kan worden ingediend tussen 1 september 2024 9.00 uur en 1 oktober 2024 16.00 uur. Onderdeel van de subsidieaanvraag is een regiovisie, een ondertekende samenwerkingsovereenkomst en een activiteitenplan en begroting op hoofdlijnen voor de periode 2025-2028. Er wordt dus voor vier jaren begroot. Op uiterlijk 15 april 2025 kunnen regio’s een verdere uitwerking sturen van de activiteiten die in de periode van 1 januari 2025 tot en met 31 december 2026 worden verricht, inclusief uitgewerkte begroting.

 • Mag je een keuzevak op een ander niveau aanbieden dan de leerweg waarin de leerling zit?

  Alle keuzevakken mogen door alle leerlingen gevolgd worden. Er zijn keuzevakken die, volgens het examenprogramma, bedoeld zijn voor één leerweg. Dit heeft vooral te maken met de doorstroommogelijkheden op het mbo. Keuzevakken als ‘Internationale handel’ en ‘Assisteren in de gezondheidszorg’ zijn daarvan een voorbeeld. Leerlingen die in deze richting verder willen kunnen dat alleen doen door een niveau 4 opleiding te volgen.

  Dat wil niet zeggen dat leerlingen in de basisberoepsgerichte leerweg deze keuzevakken niet mogen volgen, maar dat de keuzevakken op KB-niveau moeten worden aangeboden en afgesloten. Als u denkt dat uw leerling een keuzevak op een hoger (of lager) niveau kan volgen, dan kunt u die mogelijkheid bieden. Op de eindlijst van de leerling komen dan de naam van het keuzevak en het behaalde cijfer te staan, met de opmerking op welk niveau het keuzevak is afgesloten.

  De cijfer van het keuzevak telt gewoon mee bij de berekening van het gemiddelde. Het vmbo kent geen omrekenformules voor cijfers.

 • Wat is de verwachte tijdlijn van de STO-plannen 2025-2029 volgens OCW?

  Maart 2024 Regeling naar de Kamer en openbaar
  1 juli 2024 Vooraanmelding (samenstelling regio)
  1 oktober 2024 Aanvraag op hoofdlijnen voor de gehele subsidieperiode
  Medio januari 2025 Beschikking binnen
  15 april 2025 Indienen uitgewerkte activiteitenplan en begroting voor 2025 en 2026
  1 oktober 2026 Indienen uitgewerkte activiteitenplan en begroting voor 2027 en 2028

   

 • Wat zijn de uitgangspunten van de conceptregeling STO 2025-2029?

  • Focus verbreden: van harde techniek naar techniekonderwijs binnen het gehele beroepsgerichte vmbo
   • Technische keuzevakken, technische praktijkgerichte programma’s (ook in de tl en de havo), techniek in onderbouw vmbo
  • Regionale samenwerking is de kracht van STO
   • Verplichte samenwerking bedrijven (cofinanciering) en MBO blijft
   • Uitbreiding naar verplichte samenwerking met het PO en meer samenwerking met de rest van funderend onderwijs
  • Verplichte aandacht voor maatschappelijke thema’s: vorm aandacht is vrij
   • Ten minste: klimaat, meiden in de techniek, diversiteit onderwijspersoneel
  • Doorzetten bestaand programma; zekerheid én flexibiliteit
 • De interne en externe loonkosten zijn gestegen. Mogen er nieuwe tarieven binnen STO worden gehanteerd?

  Bij de start van STO is regio’s geadviseerd een uurtarief van €50,- per uur te hanteren voor interne loonkosten. In de nieuwe onderwijs CAO (medio 2023) is de gemiddelde personeelslast (GPL) gestegen naar een uurtarief van maximaal €60,- per uur. Deze verhoging kan daarmee ook pas worden toegepast op uren die gemaakt zijn na de ingang van de nieuwe CAO. De richtlijn voor kosten voor externe inhuur in 2024 is een uurtarief van maximaal €135,- per uur. Het hanteren van een hoger uurtarief leidt niet tot een aanpassing van de subsidie. Het maximaal beschikbare bedrag voor de regio’s blijft gelijk.

Staat uw vraag er toch niet bij? Stel dan uw vraag door het invullen van onderstaand formulier.

Contactformulier