Regioportretten

Op deze pagina vindt u de regioportretten die gemaakt zijn om u een overzicht te bieden van het huidige aanbod van het technisch vmbo, de verwachte ontwikkeling van het leerlingenaantal en arbeidsmarktgegevens van uw regio.

Regioportretten

De regioportretten bieden u inzicht in de leerlingenaantallen uitgedrukt in profielen van uw STO-regio. Daarnaast vindt u leerlingenprognoses en arbeidsmarktgegevens in de portretten. Om u te helpen bij het verzamelen en zicht houden op deze gegevens worden de regioportretten jaarlijks geactualiseerd. Selecteer hieronder het gewenste jaar van het regioportret om uw regiospecifieke gegevens te vinden.

De regio’s zijn weergegeven met het registratienummer dat ze van DUS-I hebben ontvangen. Mbo-instellingen en bedrijven worden niet op de kaart weergegeven. Selecteer hieronder het gewenste jaar van het regioportret.

2018-2019 2019-2020 2020-2021

2021-2022 2022-2023 2023-2024

Nieuwe weergaves

Voor de planvorming 2025-2029 hebben we nieuwe weergaves gemaakt die u kunt invoegen in uw regiovisie.
Zoals duidelijkere overzichten van het aantal leerlingen per regio, profiel en leerweg in schooljaar 2023-2024:

En de ontwikkeling van het leerlingenaantal in de afgelopen 10 jaar in de beroepsgerichte profielen per STO-regio: