Ondersteuners

Vraag om support van experts

Er staat een team van ondersteuners klaar, die op verzoek met u mee kunnen denken als critical friend. Critical friends kunnen kritische vragen stellen, discussie op gang brengen, voorbeelden aandragen en suggesties doen. Zij kunnen u helpen de stap van plan naar actie te zetten. Een critical friend is geen projectleider in de regio en neemt ook geen verantwoordelijkheid over van de projectleider. U kunt via het contactformulier ondersteuning aanvragen.

Ondersteuners/coaches

 • Image
  Ton Beune

  Strategisch ondersteuner; vooral als het gaat om samenbrengen van onderwijs en bedrijfsleven.

 • Image
  Adri den Braber

  Critical friend, procesbegeleider en operationeel ondersteuner met ervaring in onderwijs én bedrijfsleven voor vmbo en mbo.

 • Image
  Wilma Bredewold (coach)

  Procesbegeleider met ervaring in vmbo en mbo, denkt mee over planvorming op conceptueel niveau.

 • Image
  Leen van Duijn

  Strategisch en operationeel ondersteuner met ervaring als bestuurder vo in regionale samenwerking. Creatief, oplossend en verbindend.

 • Image
  Michèl van der Feen

  Ondersteuner met ervaring als programmamanager.

 • Image
  Mabri Fennema

  Ondersteuner met ervaring als programmamanager STO Zeeland. Critical friend en procesbegeleider. Verbindt vmbo, mbo en bedrijfsleven actief om de ambities en doelen te realiseren en zet een ieder in zijn rol.

 • Image
  Adriaan de Graaff

  Strategisch ondersteuner met ervaring als leidinggevende en bestuurder in het onderwijs, vmbo en mbo.

 • Image
  Lenie van Lieverloo

  Procesbegeleider die partners actief verbindt op het realiseren van gestelde ambities en doelen.

 • Image
  Jan van Nierop

  Strategisch ondersteuner met ervaring als leidinggevende en bestuur in het vmbo en kartrekker in Zuid-Limburg.

 • Image
  Ruud Porck

  Ruime leidinggevende ervaring in vmbo en mbo en in samenwerking met het bedrijfsleven. Inspirerend spreker en bekwaam in het samen met het team concreet maken van intenties.

 • Image
  Leen Prins (coach)

  Netwerker pur sang, ervaring als directeur en bestuurder in het vmbo. Werkt op een school met een heel groot bedrijvennetwerk.

 • Image
  Ineke Veerkamp

  Strategisch/procesondersteuner met ervaring in de specialistische technieken op vmbo en mbo.

Een expert inschakelen? Vul het onderstaande formulier in.