Docententoolkit

De 78 STO-regio’s kennen een belangrijke gemeenschappelijke succesfactor: de inzet van voldoende docenten die op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen. Want zowel voor het geven van het onderwijs als voor het ontwikkelen en implementeren van nieuwe onderdelen in het onderwijs zijn docenten onmisbaar. Sterk Techniekonderwijs heeft een docententoolkit ontwikkeld om STO-regio’s en scholen te inspireren bij het aantrekken, behouden en professionaliseren van docenten.

Meer goede docenten voor het technische beroepsonderwijs

De laatste jaren neemt het tekort aan docenten in de beroepsgerichte vakken van het vmbo toe, onder meer door vergrijzing en teruglopende instroom. Er ligt naast een kwantitatieve uitdaging (genoeg docenten) ook een inhoudelijk, kwalitatief vraagstuk: ontwikkelingen in het onderwijsaanbod en nieuwe technieken vragen om andere (nieuwe) kennis en vaardigheden van docenten.

Verscheidenheid aan aanpakken

Het vraagstuk is complex: een samenhangend geheel van verschillende factoren op meerdere niveaus. Er bestaat geen blauwdruk voor een aanpak die deze uitdagingen in één keer oplost, er zijn veel “knoppen” waar aan gedraaid kan worden. In de regioplannen van de STO-regio’s worden diverse aanpakken beschreven die zich richten op het docententhema.
Deze oplossingsrichtingen zijn geclusterd in onderstaand schema, een Venndiagram, bestaande uit drie “bollen”. Deze richtingen kennen onderlinge raakvlakken en beïnvloeden elkaar.

  • Nieuwe talenten inspireren, begeleiden en behouden 
  • (Regionaal) opleiden en professionaliseren
  • Slim en flexibel organiseren

Aan de slag met het aantrekken, behouden en professionaliseren van docenten

De indeling in het Venndiagram vormt de inhoudsopgave van deze docententoolkit. In de docententoolkit vindt u meer informatie over wettelijke kaders en regelingen, voorbeelden van mogelijke aanpakken voorzien van praktische tips en handvatten en meer achtergrondinformatie om u te helpen bij het vormgeven van uw eigen aanpak. We nodigen u van harte uit in uw regio met uw partners het gesprek aan te gaan over welke aanpak (of combinatie van aanpakken) het beste past bij uw doelstellingen. Vanuit Sterk Techniekonderwijs is ondersteuning beschikbaar om u te helpen bij het concretiseren en ontwikkelen van uw docentenaanpak. Neem contact op met uw ondersteuner of via het contactformulier op de website van Sterk Techniekonderwijs.

Er gebeurt veel rondom het docententhema. De informatie in deze docententoolkit wordt waar nodig in de komende periode aangepast, en aangevuld en geactualiseerd. De docententoolkit vormt daarmee een levend document: we streven ernaar de meest actuele informatie en relevante aanpakken in dit document te verzamelen. Wilt u meer weten over de aanpak in andere regio’s? Kijk dan op de regiopagina’s op de website van Sterk Techniekonderwijs.