Leerlingen per vestiging STO-regio

Een regioaanvraag Sterk Techniekonderwijs 2020-2023 moet een overzicht bevatten van het huidige techniekaanbod van de deelnemers in de regio; uitgedrukt in profielen en leerlingaantallen. Om u te helpen bij het verzamelen van deze data zijn regioportretten samengesteld. Op deze pagina vindt u de precieze leerlingenaantallen per vestiging.

Leerlingenaantallen

De regio’s zijn weergegeven met het registratienummer dat ze van DUS-I hebben ontvangen. In deze tool worden enkel de leerlingenaantallen van de deelnemende vmbo-scholen weergegeven. Deze gegevens worden jaarlijks geactualiseerd. Selecteer hieronder het gewenste jaar van de leerlingenaantallen per vestiging.

2018-2019 2019-2020 2020-2021

2021-2022 2022-2023 2023-2024