Ondersteuning

Hulp bij het maken van de plannen

Voor scholen en regio’s is kosteloos ondersteuning beschikbaar op regionaal niveau om te helpen bij het maken van de plannen. Daarbij kan het gaan om inhoudelijk advies, ondersteuning op strategisch niveau of procesniveau, maar ook specifieke ondersteuning op basis van thema.

Bij inhoudelijke ondersteuning kunt u denken aan:

 • Op elkaar afstemmen van programma’s zodat er doorlopende leerlijnen ontstaan, waar leerlingen voordeel van hebben (bijv. doordat ze een opleiding op een hoger niveau af kunnen sluiten);
 • Gebruik maken van elkaars faciliteiten: op welke moment, op welke manier, hoe realiseer je dat?
 • Professionalisering van docenten zowel op inhoudelijk als pedagogisch-didactisch vlak;
 • Inzet van het regionaal bedrijfsleven bij praktijkopdrachten, stages, professionalisering van docenten;
 • Contact met basisscholen en om leerlingen te interesseren voor techniek;
 • Stimuleren van techniek en technologische toepassingen in andere profielen;
 • Vertalen van ideeën in te realiseren plannen.

Ondersteuning op procesniveau is bijvoorbeeld:

 • Stimuleren van afspraken tussen scholen die elk kleine aantallen leerlingen in profielen hebben;
 • Stimulering van samenwerking tussen techniekprofielen en andere profielen in de regio;
 • Op gang brengen van gesprekken tussen vmbo en mbo in de regio;
 • Het betrekken van het bedrijfsleven.

Ondersteuning op strategisch niveau:

 • Het met elkaar in gesprek brengen van partijen waar dat niet automatisch gebeurt of niet zo makkelijk gaat.

Er staat een team van ondersteuners klaar met verschillende expertises, die op verzoek ondersteuning kunnen bieden. Ondersteuners kunnen kritische vragen stellen, discussie op gang brengen, voorbeelden aandragen en suggesties doen. Het is niet de bedoeling dat zij de plannen schrijven.

Praktische informatie

Per regio is in totaal vijf dagen ondersteuning beschikbaar. U kunt via het contactformulier ondersteuning aanvragen.