Tools

Handig en behulpzaam

Tools en data die scholen kunnen helpen om het gesprek te voeren in de regio.

Verschillende tools zijn beschikbaar die scholen kunnen helpen om het gesprek te voeren in de regio. Ook vindt u hier gegevens over de regio (scholen: vmbo-mbo, leerlingenaantallen, doorstroomgegevens), de bestaande infrastructuur (faciliteiten en netwerken) en arbeidsmarktinformatie.

Data

Samenwerking

Voorbeelddocumenten