ECPB wil samen met u programma’s en/of maatwerktrajecten ontwikkelen

ECPB wil samen met u programma’s en/of maatwerktrajecten ontwikkelen

Voldoende docenten voor het technische beroepsonderwijs blijft een uitdaging. Daarom hebben de vijf lerarenopleidingen voor het (technisch) beroepsonderwijs in Nederland hun krachten...

Vmbo als aanlooproute

Samenwerking zit in het hart van Sterk Techniekonderwijs. In een nieuwe serie staan inspirerende voorbeelden van samenwerking tussen de ketenpartners in de...

Samenwerking tussen vmbo-scholen in een STO-regio

Samenwerking zit in het hart van Sterk Techniekonderwijs. In een nieuwe serie staan inspirerende voorbeelden van samenwerking tussen de ketenpartners in de...

Samenwerking tussen vmbo-mbo

Samenwerking zit in het hart van Sterk Techniekonderwijs. In een nieuwe serie staan inspirerende voorbeelden van samenwerking tussen de ketenpartners in de...

Samenwerking tussen primair onderwijs en vmbo

In een nieuwe serie staan inspirerende voorbeelden van samenwerking tussen de ketenpartners in de STO-regio’s centraal.

29% van de vmbo-leerlingen kiest voor een bètatechnische vervolgopleiding in het mbo

Vanuit de basisberoepsgerichte leerweg is het percentage leerlingen dat kiest voor een vervolgopleiding in de bètatechniek in de afgelopen jaren geleidelijk toegenomen...

Maak het voor vso-leerlingen aantrekkelijk om voor techniek te kiezen

In het voortgezet speciaal onderwijs (vso) is de instroom van jongeren die kiezen voor techniek relatief klein. De Sterk techniekonderwijs-regio Het Techniekloket...

De Framinggids 2021: Vastgeroest

Samen sloegen enkele Sterk Techniekonderwijs-regio's de handen ineen en ontwikkelden met framingexperts de framinggids 2021: Vastgeroest.

Meer leerlingen kiezen voor het beroepsgerichte vmbo

Uit de instroomcijfers van DUO blijkt dat sinds 2016 het percentage leerlingen in leerjaar 3 van het beroepsgerichte vmbo toeneemt.

Meer jongeren interesseren voor techniek

Platform Talent voor Technologie (PTvT) vroeg Young Works onderzoek te doen naar de interesse van jongeren voor techniek.