06 mei 2022

Maak het voor vso-leerlingen aantrekkelijk om voor techniek te kiezen

Maak het voor vso-leerlingen aantrekkelijk om voor techniek te kiezen

In het voortgezet speciaal onderwijs (vso) is de instroom van jongeren die kiezen voor techniek relatief klein. De Sterk techniekonderwijs-regio Het Techniekloket heeft onderzoek gedaan naar hoe we vso-leerlingen enthousiast kunnen maken voor een keuze voor een technische toekomst. Uit dit onderzoek blijkt dat bedrijven er voor open staan om samen met het onderwijs te investeren in jongeren, maar het initiatief bij het onderwijs ligt. Het techniekonderwijs in het vso kan doorontwikkeld worden met als doel een betere aansluiting op eventueel vervolgonderwijs en de vraag van de werkgevers. Het onderzoek biedt vier concrete aanbevelingen.

  1. Enthousiasmeer leerlingen al vroegtijdig om te werken in de techniek. Doe dit op een laagdrempelige manier en in samenwerking met het speciaal onderwijs. Betrek de ouders in het keuzeproces voor techniek, bijvoorbeeld door de organisatie van ouder-kind activiteiten als challenges, inloopuurtjes en excursies. Hierdoor ontstaan positieve inzichten van leerlingen in techniek en technologie.
  1. Speel in op de krapte op de arbeidsmarkt, breng dit actief onder de aandacht, informeer en betrek bedrijven actief. Laat bedrijven kennismaken met vso-leerlingen en laat zien dat ook vso-leerlingen talenten hebben om in de techniek te werken en met technisch materiaal overweg kunnen. Onderzoek de mogelijkheden of de vso-leerlingen tijdens of direct na de schoolperiode kunnen aansluiten bij initiatieven vanuit gemeenten en bijvoorbeeld opleidings- en ontwikkelfondsen om extra scholing te krijgen en daarmee hun baankansen te vergroten.
  1. Zorg dat meer bedrijven het vso en haar leerlingen leren kennen en onderzoek gezamenlijk hoe duurzame samenwerkingsafspraken gemaakt kunnen worden, specifiek gericht op de vso-leerlingen. Denk daarnaast aan de werkplaatsen in de regio als ‘makerspaces’, waar leerlingen en werkzoekenden technische ervaring kunnen opdoen. Zo worden kennis en ervaringen beter uitgewisseld met betrekking tot het vak techniek.
  1. Hybride docenten brengen de ervaring uit het bedrijfsleven in de school en zorgen voor een betere aansluiting van het techniekonderwijs op de realiteit van het bedrijfsleven.