19 juli 2021

Eerste positieve resultaten van STO zichtbaar

Monitorgegevens en voortgang STO in het eerste jaar

NRO volgt de regio’s Sterk Techniekonderwijs in de vorm van een monitor. Het rapport van de monitor 2020 is verschenen. In het rapport wordt aangegeven hoe de regio’s ervoor staan, welk proces in regio’s doorlopend is en hoe de transitiefase tot nu toe verloopt. De onderzoekers concluderen dat veel regio’s slagvaardig van start zijn gegaan en melden de eerste voorzichtige positieve resultaten, die, ondanks corona, in regio’s behaald zijn. Zo komt de samenwerking tussen partners in de regio goed op gang en ziet men het nut en de meerwaarde daarvan.

Download het rapport