Let’s Play the Game: speciale aandacht voor VSO-leerlingen

Let’s Play the Game: speciale aandacht voor VSO-leerlingen

Vorige week organiseerde het samenwerkingsverband STO Apeldoorn en de Stichting New Techpark, voor de eerste keer het Techniekfestival Let’s play the game.

Van Pro/VSO naar prof

In deze activiteit worden nieuwe leerroutes ontwikkeld voor leerlingen van het Praktijkonderwijs en het VSO in samenwerking met het VMBO.

Een ‘kijkje in de keuken’ bij Smart Technology

In het kader van de uitwisseling met het mbo (project 5) is Christel Borgonjen (decaan Veluws College Cortenbosch) een dag te gast...

Project 4 in schooljaar 2021-2022

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de voorbereiding van 2021-2022. Maar wat gaat er dan gebeuren vanuit projectgroep 4?

Het hakken van knopen

In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen hoe we als projectteam in de regio inspiratie hebben opgedaan. Inmiddels zijn er besluiten...

Trots op STO-Apeldoorn en omgeving

Het valt soms niet mee…. met een voortdurend wisselende schoolrealiteit, lessen die echt anders ingericht moeten worden, leerlingen die met heel andere...

Ontwikkelen van lesprogramma’s

Vanuit project 1 wordt er hard gewerkt aan een gevarieerd aanbod binnen de techniek voor leerlingen in de onderbouw van het VMBO....

Op bezoek in de regio

Binnen project 2 wordt ingezet op het uitbreiden van keuzevakken en het zoeken naar aansluiting van onderwijs bij de techniekpraktijk door bijvoorbeeld...

VSO-leerlingen oriënteren op techniekprofielen

Dit schooljaar zijn leerlingen van het Voortgezet Speciaal Onderwijs van Jacobus Fruijtier scholengemeenschap en het Gentiaan College in Apeldoorn zich aan het...

Leerroutes en doorlopende leerlijnen

Binnen project 4 ligt de focus op doorstroming van talent. Er worden nieuwe leerroutes ontwikkeld, die voldoen aan de wens om talent...