Sterk Techniekonderwijs in de regio

Over Sterk techniekonderwijs
  • Regelingen

    In 2018-2019 (aanloopfase) krijgen vmbo-scholen geld per leerling in de profielen BWI, PIE en M&T. Voor planvorming is in 2018 en 2019 voor elke vmbo-leerling geld beschikbaar. Vanaf 2020 (transitiefase) wordt er in elke regio gewerkt aan een technisch vmbo-aanbod van hoge kwaliteit dat goed voorbereid op opleiding en werk in de regio.

  • Ondersteuning

    Voor regio’s (vmbo, mbo, bedrijfsleven) is kosteloos ondersteuning beschikbaar om te helpen bij het maken van de plannen. Daarbij kan het gaan om inhoudelijk advies, ondersteuning op procesniveau of op strategisch niveau, maar ook specifieke ondersteuning op basis van thema. Per regio is in totaal vijf dagen ondersteuning beschikbaar.

  • Tools

    Er zijn verschillende tools beschikbaar die scholen kunnen helpen om het gesprek te voeren in de regio. Er zijn ook gegevens over de regio (scholen: vmbo-mbo, leerlingenaantallen, doorstroomgegevens), de bestaande infrastructuur (faciliteiten en netwerken) en arbeidsmarktinformatie.

Regioportretten met onderwijscijfers en arbeidsmarktgegevens

De STO-regio’s worden gevraagd een overzicht te bieden van het huidige aanbod van het technisch vmbo en de verwachte ontwikkeling van het leerlingenaantal. Om u hierin zoveel mogelijk te ondersteunen zijn er regioportretten gemaakt in een landkaart met daarin regiospecifieke gegevens. Deze gegevens dient u te gebruiken voor uw subsidieaanvraag.

Samenwerking met het bedrijfsleven

Binnen Sterk Techniekonderwijs wordt er ingezet op een structurele samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven. Om die reden wordt bij het realiseren van de plannen 10% cofinanciering gevraagd van het (regionaal) bedrijfsleven om commitment vanuit het onderwijs en het bedrijfsleven concreet te maken en te bevorderen dat de plannen direct aansluiten op de vraag van de regionale arbeidsmarkt.

Formats beschikbaar voor aanvraag subsidie

Van 1 tot en met 31 maart 2019 kan subsidie worden aangevraagd voor de uitvoering van plannen voor goed, actueel en innovatief techniekonderwijs. Gebruik hiervoor de formats.