Sterk Techniekonderwijs in de regio

Over Sterk techniekonderwijs
 • Regelingen

  In 2018-2019 (aanloopfase) krijgen vmbo-scholen geld per leerling in de profielen BWI, PIE en M&T. Voor planvorming is in 2018 en 2019 voor elke vmbo-leerling geld beschikbaar. Vanaf 2020 (transitiefase) wordt er in elke regio gewerkt aan een technisch vmbo-aanbod van hoge kwaliteit dat goed voorbereid op opleiding en werk in de regio.

 • Ondersteuning

  Voor regio’s (vmbo, mbo, bedrijfsleven) is kosteloos ondersteuning beschikbaar om te helpen bij het maken van de plannen. Daarbij kan het gaan om inhoudelijk advies, ondersteuning op procesniveau of op strategisch niveau, maar ook specifieke ondersteuning op basis van thema. Per regio is in totaal vijf dagen ondersteuning beschikbaar.

 • Tools

  Er zijn verschillende tools beschikbaar die scholen kunnen helpen om het gesprek te voeren in de regio. Er zijn ook gegevens over de regio (scholen: vmbo-mbo, leerlingenaantallen, doorstroomgegevens), de bestaande infrastructuur (faciliteiten en netwerken) en arbeidsmarktinformatie.

Image

Hoe werkt de subsidieregeling Sterk Techniekonderwijs 2020-2023?

Op 12 september 2018 zijn de kaders voor de planvorming van Sterk techniekonderwijs gepubliceerd.

Veelgestelde vragen over de aanloopfase

 • Op basis van welke leerlingaantallen krijgen scholen geld in 2018?

  In augustus 2018 krijgen scholen € 1500,- per leerling in de profielen BWI, PIE en M&T. Dit bedrag wordt uitgekeerd op basis van de leerlingaantallen in deze profielen op 1 oktober 2017. Voor GL-leerlingen in deze profielen krijgt de school € 750,- per leerling.

 • Op basis van welke leerlingaantallen krijgen scholen geld in 2019?

  Begin 2019 krijgen scholen € 3000,- per leerling in de profielen BWI, PIE en M&T. Dit bedrag wordt uitgekeerd op basis van de leerlingaantallen in deze profielen op 1 oktober 2018. Voor GL-leerlingen in deze profielen krijgt de school € 1500,- per leerling. Eerst wordt beschikt op basis van de voorlopige tellingen, en die wordt later bijgesteld op basis van de definitieve telling.

 • Wij gaan in 2018 over van technische profielen naar D&P. Krijgen wij geld?

  Voor D&P krijgen scholen in 2018 en 2019 geen geld. Als een school op 1-10-2017 nog een van de harde technische profielen aanbood, krijgen ze op basis van deze leerlingen in 2018 wel € 1500,- per leerling.

 • Wij bieden in 2017-2018 voor het laatst de oude afdelingsprogramma’s aan. Krijgen wij ook geld per leerling?

  Ja, de oude afdelingsprogramma’s die betrekking hadden op ‘harde techniek’ krijgen evenveel geld per leerling als de profielen BWI, PIE en M&T. Het gaat dan om de afdelingsprogramma’s: Bouwtechniek breed, Bouwtechniek timmeren, Bouwtechniek metselen, Bouwtechniek schilderen, Bouwtechniek fijnhoutbewerking, Transport en logistiek, Voertuigentechniek, Metaaltechniek, Elektrotechniek, Installatietechniek, Metalektro, Instalektro en Techniek breed. Ook voor leerlingen die in 2018-2019 gebruik maken van de bezemregeling is het budget beschikbaar.

 • Wij bieden de vakmanschaproute aan. Krijgen wij ook geld per leerling?

  Ja, scholen die vakmanschaproutes techniek aanbieden in de ‘harde techniek’, krijgen per leerling evenveel geld als de profielen BWI, PIE en M&T.