Actueel

Handreiking: Het borgen van Sterk Techniekonderwijs

In deze handreiking gaan we in op het concept borging, wat het inhoudt en hoe u binnen regionale samenwerking hier vorm aan kunt geven.

Sterk Techniekonderwijs BWI-docenten on tour

Bent u BWI-docent of instructeur en benieuwd naar hoe digitalisering, industrialisatie en biobased bouwen terugkomt in de praktijk? Ga dan mee op de eerste docenten-on-tour van Sterk Techniekonderwijs! Samen met Bouwend Nederland organiseren we op 22 juni 2023 een tour door de innovatieve woningfabriek Van Wijnen in Heerenveen.

Agenda

Bijeenkomst praktijkgericht programma Techniek en Innovatief Vakmanschap (TIV)

13 juni 2023 13:00 uur

Sterk Techniekonderwijs BWI-docenten on tour

22 juni 2023 09:00 uur

Terugblik webinars Sterk Techniekonderwijs LIVE

Bekijk alle webinars in de serie STO LIVE terug, of bekijk de meest recente webinar hiernaast.

Bekijk alle webinars

Recente veelgestelde vragen

 • Wanneer moet het plan voor het verlengingsjaar 2024 ingediend worden?

  Uiterlijk 1 oktober 2023, tegelijkertijd met de voortgangsrapportage, kan het plan voor 2024 worden ingediend. Het betreft een klein plan waarin bestaande activiteiten en afschrijvingen kunnen doorgaan, maar ook nieuwe activiteiten kunnen worden opgenomen. Zodra het format beschikbaar is, wordt dit direct met de STO-regio’s gedeeld.

 • De GPL in het vo is gestegen. Mogen we dit nieuwe tarief hanteren?

  Bij de start van STO is regio’s geadviseerd een uurtarief van € 50,- per uur te hanteren voor de inhuur van personeel. Inmiddels is de GPL in het vo gestegen tot € 55,-. Dit tarief mag u ook binnen uw STO-regio hanteren. U hoeft hiervan geen melding te doen bij DUS-I. U kunt deze stijging onderbouwen in de voortgangsrapportage van 2023. Het hogere uurtarief leidt niet tot aanpassing van de subsidie.
  Vanaf de start van STO mag u een hoger of lager uurtarief hanteren voor de loonkosten, als u dit kunt motiveren.

 • Is het format voor de voortgangsrapportage 2023 hetzelfde als bij de vorige voortgangsrapportage?

  Het format voor de voortgangsrapportage is nog niet bekend. Over het format is nog overleg tussen OCW, DUS-I en de ondersteuning STO. We hopen u hierover snel nader te informeren.

 • Wanneer er geld overblijft aan het eind van de subsidieperiode, moet dit dan terugbetaald worden?

  Ja, in Artikel 1.10. van de Subsidieregeling sterk techniekonderwijs 2020–2023 staat dat niet-bestede middelen worden teruggevorderd aan het einde van de huidige subsidieregeling. De middelen moeten voor 1 augustus 2024 besteed zijn.

 • Is het mogelijk om af te wijken van het standaard uurtarief van €50,- dat gehanteerd is in veel begrotingen?

  Ja, het is mogelijk om af te wijken. De gemiddelde personeelslast (GPL) in het voortgezet onderwijs is gestegen en in lijn daarmee kan het uurtarief aangepast worden en een hoger tarief gehanteerd worden. Als u het uurtarief met de GPL laat meestijgen hoeft u daarvan geen losse melding te maken bij DUS-I. U kunt dit aanpassen en onderbouwen in de voortgangsrapportage van 2023.

 • Mag je STO-subsidie gebruiken voor het stimuleren van de doorstroom naar techniek van havo- en vwo-leerlingen?

  Nee dat mag niet! Dat klinkt duidelijk maar is iets genuanceerder. Met behulp van STO-middelen mogen geen materialen, gereedschappen en machines worden aangeschaft alleen voor gebruik in havo en vwo. Ook mag er geen lesmateriaal exclusief voor deze groep ontwikkeld worden. Wel mogen havo- en vwo-leerlingen gebruik maken van vmbo-faciliteiten of vmbo-keuzevakken volgen. Het eventueel aanpassen van opdrachten mag weer niet met STO-geld gedaan worden. Maar bijvoorbeeld de drone die voor het vmbo is aangeschaft, mag wel door havo- en vwo-leerlingen gebruikt worden.