Actueel

Een nieuwe handreiking projectadministratie

De geactualiseerde handreiking projectadministratie is beschikbaar. In deze handreiking wordt aangegeven hoe de projectadministratie kan worden ingericht en welk bewijsmateriaal nodig is om de subsidiabiliteit van de kosten aan te tonen. Deze handreiking biedt tevens formats voor het voeren van een projectadministratie.

Dé STO’er van het jaar!

Die ene projectleider die altijd aan de details denkt, de gemeentelijke beleidsmedewerker die techniek hoog op de agenda zet, de manager van het tofste stagebedrijf uit de regio of de docent die met STO-gelden een supermooi technieklokaal heeft ingericht: wij zijn op zoek naar… de STO’er van 2024!

Agenda

Webinar projectadministratie en formats STO

27 juni 2024 15:00 uur

Landelijke dag Sterk Techniekonderwijs

19 november 2024 13:00 uur

Terugblik webinars Sterk Techniekonderwijs LIVE

Bekijk alle webinars in de serie STO LIVE terug, of bekijk de meest recente webinar hiernaast.

Bekijk alle webinars

Recente veelgestelde vragen

 • Welke activiteiten en uren vanuit de mbo-partners zijn subsidiabel binnen Sterk Techniekonderwijs?

  • Uren die voortvloeien uit het samenwerken om contact te leggen en te houden, zoals deelnemen aan de stuurgroep, projectgroepen en vergaderingen zijn NIET subsidiabel.
  • Reguliere kosten die het mbo maakt voor promotie en oriëntatie van vmbo-leerlingen op het mbo, zoals een meeloopdag voor vmbo-leerlingen, een presentatie of wervingsactiviteit zijn NIET subsidiabel.
  • Extra en niet-reguliere taken die voortvloeien uit STO, zoals een mbo-docent die een deel van keuzevakken uitvoert, of meewerkt in een techlab of deelneemt in uren aan een STO-evenement zijn WEL subsidiabel. Dit zijn extra niet-reguliere taken.
 • Op uiterlijk 1 oktober 2024 moeten de regio’s een activiteitenplan, regiovisie en begroting indienen. Voor hoeveel jaar moet er begroot worden?

  De subsidieaanvraag kan worden ingediend tussen 1 september 2024 9.00 uur en 1 oktober 2024 16.00 uur. Onderdeel van de subsidieaanvraag is een regiovisie, een ondertekende samenwerkingsovereenkomst en een activiteitenplan en begroting op hoofdlijnen voor de periode 2025-2028. Er wordt dus voor vier jaren begroot. Op uiterlijk 15 april 2025 kunnen regio’s een verdere uitwerking sturen van de activiteiten die in de periode van 1 januari 2025 tot en met 31 december 2026 worden verricht, inclusief uitgewerkte begroting.

 • Mag je een keuzevak op een ander niveau aanbieden dan de leerweg waarin de leerling zit?

  Alle keuzevakken mogen door alle leerlingen gevolgd worden. Er zijn keuzevakken die, volgens het examenprogramma, bedoeld zijn voor één leerweg. Dit heeft vooral te maken met de doorstroommogelijkheden op het mbo. Keuzevakken als ‘Internationale handel’ en ‘Assisteren in de gezondheidszorg’ zijn daarvan een voorbeeld. Leerlingen die in deze richting verder willen kunnen dat alleen doen door een niveau 4 opleiding te volgen.

  Dat wil niet zeggen dat leerlingen in de basisberoepsgerichte leerweg deze keuzevakken niet mogen volgen, maar dat de keuzevakken op KB-niveau moeten worden aangeboden en afgesloten. Als u denkt dat uw leerling een keuzevak op een hoger (of lager) niveau kan volgen, dan kunt u die mogelijkheid bieden. Op de eindlijst van de leerling komen dan de naam van het keuzevak en het behaalde cijfer te staan, met de opmerking op welk niveau het keuzevak is afgesloten.

  De cijfer van het keuzevak telt gewoon mee bij de berekening van het gemiddelde. Het vmbo kent geen omrekenformules voor cijfers.

 • Wat is de verwachte tijdlijn van de STO-plannen 2025-2029 volgens OCW?

  Maart 2024 Regeling naar de Kamer en openbaar
  1 juli 2024 Vooraanmelding (samenstelling regio)
  1 oktober 2024 Aanvraag op hoofdlijnen voor de gehele subsidieperiode
  Medio januari 2025 Beschikking binnen
  15 april 2025 Indienen uitgewerkte activiteitenplan en begroting voor 2025 en 2026
  1 oktober 2026 Indienen uitgewerkte activiteitenplan en begroting voor 2027 en 2028

   

 • Wat zijn de uitgangspunten van de conceptregeling STO 2025-2029?

  • Focus verbreden: van harde techniek naar techniekonderwijs binnen het gehele beroepsgerichte vmbo
   • Technische keuzevakken, technische praktijkgerichte programma’s (ook in de tl en de havo), techniek in onderbouw vmbo
  • Regionale samenwerking is de kracht van STO
   • Verplichte samenwerking bedrijven (cofinanciering) en MBO blijft
   • Uitbreiding naar verplichte samenwerking met het PO en meer samenwerking met de rest van funderend onderwijs
  • Verplichte aandacht voor maatschappelijke thema’s: vorm aandacht is vrij
   • Ten minste: klimaat, meiden in de techniek, diversiteit onderwijspersoneel
  • Doorzetten bestaand programma; zekerheid én flexibiliteit
 • De interne en externe loonkosten zijn gestegen. Mogen er nieuwe tarieven binnen STO worden gehanteerd?

  Bij de start van STO is regio’s geadviseerd een uurtarief van €50,- per uur te hanteren voor interne loonkosten. In de nieuwe onderwijs CAO (medio 2023) is de gemiddelde personeelslast (GPL) gestegen naar een uurtarief van maximaal €60,- per uur. Deze verhoging kan daarmee ook pas worden toegepast op uren die gemaakt zijn na de ingang van de nieuwe CAO. De richtlijn voor kosten voor externe inhuur in 2024 is een uurtarief van maximaal €135,- per uur. Het hanteren van een hoger uurtarief leidt niet tot een aanpassing van de subsidie. Het maximaal beschikbare bedrag voor de regio’s blijft gelijk.