Sterk Techniekonderwijs in de regio

Over Sterk techniekonderwijs
 • Regelingen 2020-2023

  Vanaf januari 2020 krijgen regio’s geld om te werken aan sterk, aantrekkelijk en innovatief techniekonderwijs, dat leerlingen goed voorbereidt op een opleiding en werk in de regio.
  In een regio werken vmbo-scholen, mbo-instellingen en het regionaal bedrijfsleven samen aan realisatie van de plannen.

 • Ondersteuning

  Bij het maken en realiseren van plannen kunnen regio’s een beroep doen op ondersteuning in de vorm van een critical friend, maar ook in de vorm van iemand die meedenkt over de samenwerking in de regio of de implementatie van de plannen door docenten. Per regio is een aantal dagen ondersteuning kosteloos beschikbaar.

 • Tools

  Op deze website zijn tools beschikbaar die scholen helpen de samenwerking in de regio verder vorm te geven en uit te bouwen.
  Daarnaast worden er themabijeenkomsten georganiseerd waar kennis delen en inspiratie bieden het uitgangspunt is.

Regio’s in beeld

Wat zijn de speerpunten van de regioplannen? Welke regio houdt zich ook bezig met een bepaald thema? Wat zijn de laatste ontwikkelingen binnen de regio’s? Een interactieve digitale kaart met een overzicht van alle goedgekeurde regio’s voor Sterk Techniekonderwijs biedt uitkomst.

Veelgestelde vraag

Is al bekend welke eisen er gesteld gaan worden aan de verantwoording van de techniekgelden?

Vanuit het project Sterk Techniekonderwijs wordt op dit moment, samen met OCW en DUS-I gewerkt aan een handreiking voor de verantwoording van de subsidie die regio’s ontvangen in het kader van Sterk Techniekonderwijs. Deze handreiking komt er voor het eind van 2019. Eind oktober organiseren we een bijeenkomst voor projectleiders en controllers over de verantwoording van de subsidie. Binnenkort ontvangen regio’s waarvan het plan is goedgekeurd bericht van DUS-I over deze verantwoording. We weten dat commerciële partijen contact zoeken met regio’s om hun diensten rond de verantwoording van Sterk Techniekonderwijs aan te bieden. We raden u aan nog geen contracten met hen te sluiten, ook deze partijen weten nog niet wat er precies gevraagd wordt in het kader van de verantwoording. Zo is het bijvoorbeeld nog niet duidelijk of er gevraagd gaat worden om een urenverantwoording.

Kamerbrief regionale plannen goedgekeurd voor sterk technisch vmbo

Minister Slob heeft op 1 juli 2019 in een Kamerbrief medegedeeld dat al meer dan de helft van de ingediende regionale plannen in het kader van Sterk Techniekonderwijs zijn goedgekeurd.

Download de kamerbrief

Samenwerking met het mbo en bedrijfsleven

Informatie voor bedrijven over de samenwerking met regionale vmbo- en mbo-scholen én informatie voor het mbo over de samenwerking met het mbo.

Samenwerking met het mbo

Recente veelgestelde vragen

 • Is al bekend welke eisen er gesteld gaan worden aan de verantwoording van de techniekgelden?

  Vanuit het project Sterk Techniekonderwijs wordt op dit moment, samen met OCW en DUS-I gewerkt aan een handreiking voor de verantwoording van de subsidie die regio’s ontvangen in het kader van Sterk Techniekonderwijs. Deze handreiking komt er voor het eind van 2019. Eind oktober organiseren we een bijeenkomst voor projectleiders en controllers over de verantwoording van de subsidie. Binnenkort ontvangen regio’s waarvan het plan is goedgekeurd bericht van DUS-I over deze verantwoording. We weten dat commerciële partijen contact zoeken met regio’s om hun diensten rond de verantwoording van Sterk Techniekonderwijs aan te bieden. We raden u aan nog geen contracten met hen te sluiten, ook deze partijen weten nog niet wat er precies gevraagd wordt in het kader van de verantwoording. Zo is het bijvoorbeeld nog niet duidelijk of er gevraagd gaat worden om een urenverantwoording.

 • Wij hebben in ons plan geen rekening gehouden met vso-leerlingen, kunnen we ons plan aanvullen?

  De regio’s waar deze leerlingen nog niet in de ingediende begroting zijn meegeteld, maar waarvan de aanvraag al wel is goedgekeurd, kunnen tot 1 oktober 2019 via een wijzigingsverzoek aanvullende subsidie aanvragen via ocwsubsidies@minvws.nl.

  Om voor de verhoging van de subsidie in aanmerking te komen, moet in dit wijzigingsverzoek de VSO partnerschool en het aantal VSO leerlingen die (per teldatum van 1-10-2018) een technisch profiel volgen, worden aangegeven. Het wijzigingsverzoek moet worden vergezeld met een addendum, waarin wordt aangegeven op welke wijze het plan en begroting is aangepast.

  Per VSO leerling, die op de genoemde teldatum in een technisch profiel is ingeschreven, is in totaal een bedrag van € 15.895,00 beschikbaar.

  Deze informatie vindt u ook als bijlage bij de op 1 juli jl. verstuurde beschikking.

 • Is er ook na goedkeuring van de plannen ondersteuning beschikbaar?

  Tot december 2019 kan elke regio een beroep doen op een critical friend die (gratis) de regio maximaal twee keer bezoekt en met u meedenkt over de uitvoering van de plannen. Daarnaast is er op thema’s ondersteuning beschikbaar voor projectleiders, penvoerders en docenten. Wilt u gebruik maken van ondersteuning? Vul dan het formulier op de website in.

 • Wij moeten (een deel van) ons plan opnieuw schrijven en opnieuw indienen. Kunnen wij ondersteuning krijgen?

  U kunt ondersteuning krijgen. Neem contact op met uw ondersteuner of, via de website, met het ondersteuningsteam STO.

 • Wij hebben ons plan ingediend, maar willen met de start van de uitvoering ervan niet wachten tot 1 januari 2020. Mogen we geld dat we in 2020 krijgen al vast gebruiken voor de start van ons plan?

  U kunt niet al vast in 2019 subsidie uitgeven die u in 2020 krijgt. Wel mag u het budget van 2018 en 2019 gebruiken om een start te maken met de uitvoering van uw plan. Ook mag een schoolbestuur zelf investeren in de start van de uitvoering van Sterk Techniekonderwijs.

 • Het uploaden van documenten naar DUS-I lukt niet, wat moeten we doen?

  Er zijn twee mogelijkheden:

  • Er kunnen 10 extra documenten worden geüpload (overige documenten). U kunt de documenten in meerdere delen (max is 5 MB per document) uploaden. Over het algemeen zijn gescande documenten minder zwaar.
  • U kunt uw documenten mailen naar ocwsubsidies@minvws.nl. Vermeld in de onderwerpregel uw regienummer STO19XXX