Sterk Techniekonderwijs in de regio

Over Sterk techniekonderwijs
 • Regelingen 2020-2023

  Vanaf januari 2020 krijgen regio’s geld om te werken aan sterk, aantrekkelijk en innovatief techniekonderwijs, dat leerlingen goed voorbereidt op een opleiding en werk in de regio.
  In een regio werken vmbo-scholen, mbo-instellingen en het regionaal bedrijfsleven samen aan realisatie van de plannen.

 • Ondersteuning

  Bij het maken en realiseren van plannen kunnen regio’s een beroep doen op ondersteuning in de vorm van een critical friend, maar ook in de vorm van iemand die meedenkt over de samenwerking in de regio of de implementatie van de plannen door docenten. Per regio is een aantal dagen ondersteuning kosteloos beschikbaar.

 • Tools

  Op deze website zijn tools beschikbaar die scholen helpen de samenwerking in de regio verder vorm te geven en uit te bouwen.
  Daarnaast worden er themabijeenkomsten georganiseerd waar kennis delen en inspiratie bieden het uitgangspunt is.

Plannen worden zorgvuldig beoordeeld

De afgelopen weken zijn alle plannen getoetst op volledigheid en is aan veel regio’s gevraagd aanvullende informatie aan te leveren. In de komende periode worden de plannen zorgvuldig beoordeeld. In de eerste commissievergadering worden alle plannen besproken en beoordeeld. De commissie geeft ‘groen’, ‘oranje’ of ‘rood’ licht.

Beoordelingscommissie aan het werk

Tussen 25 en 31 maart zijn er 78 regioplannen ingediend bij DUS-I. Er is enorm hard gewerkt in alle regio’s! Vaak is er tot laat in de avond geschaafd aan de regiovisie, het activiteitenplan en de begroting. Samenwerkingsovereenkomsten zijn getekend en vaak is dit aangegrepen om een feestelijk moment te markeren. Vmbo, mbo én bedrijfsleven hebben samen plannen gemaakt voor het technisch onderwijs voor de toekomst.

Samenwerking met het mbo en bedrijfsleven

Informatie voor bedrijven over de samenwerking met regionale vmbo- en mbo-scholen én informatie voor het mbo over de samenwerking met het mbo.

Samenwerking met het mbo

Recente veelgestelde vragen

 • Wij hebben in ons plan geen rekening gehouden met vso-leerlingen, kunnen we ons plan aanvullen?

  Ja dat kan, u kunt bij uw plan een addendum schrijven en het plan voor 1 oktober 2019 opnieuw indienen. Precieze informatie hierover vindt u in de brief van DUS-I als reactie op uw plan.

 • Is er ook na goedkeuring van de plannen ondersteuning beschikbaar?

  Vanaf het schooljaar 2019-2020 krijgt elke regio een critical friend aangewezen die (gratis) de regio een paar keer per jaar bezoekt en met u meedenkt over de uitvoering van de plannen. Daarnaast is er op thema’s ondersteuning beschikbaar voor projectleiders, penvoerders en docenten. Wilt u gebruik maken van ondersteuning? Vul dan het formulier op de website in.

 • Wij moeten (een deel van) ons plan opnieuw schrijven en opnieuw indienen. Kunnen wij ondersteuning krijgen?

  U kunt ondersteuning krijgen. Neem contact op met uw ondersteuner of, via de website, met het ondersteuningsteam STO.

 • Wij moeten ons plan voor 12 juni aanvullen, kunnen we ondersteuning krijgen?

  U kunt ondersteuning krijgen, neem daarvoor contact op met uw ondersteuner of met het ondersteuningsteam via de website.

 • Wij moeten ons plan 5 juni toelichten voor de commissie kunnen wij ondersteuning krijgen bij de voorbereiding van de pitch?

  U kunt ondersteuning krijgen. Het ondersteuningsteam STO neemt 31 mei of 3 juni contact met u op om afspraken te maken. U mag ook zelf op de genoemde data contact opnemen met uw ondersteuner of het ondersteuningsteam.

 • Wij hebben ons plan ingediend, maar willen met de start van de uitvoering ervan niet wachten tot 1 januari 2020. Mogen we geld dat we in 2020 krijgen al vast gebruiken voor de start van ons plan?

  U kunt niet al vast in 2019 subsidie uitgeven die u in 2020 krijgt. Wel mag u het budget van 2018 en 2019 gebruiken om een start te maken met de uitvoering van uw plan. Ook mag een schoolbestuur zelf investeren in de start van de uitvoering van Sterk Techniekonderwijs.