Nieuws

29% van de vmbo-leerlingen kiest voor een bètatechnische vervolgopleiding in het mbo

Vanuit de basisberoepsgerichte leerweg is het percentage leerlingen dat kiest voor een vervolgopleiding in de bètatechniek in de afgelopen jaren geleidelijk toegenomen...

Maak het voor vso-leerlingen aantrekkelijk om voor techniek te kiezen

In het voortgezet speciaal onderwijs (vso) is de instroom van jongeren die kiezen voor techniek relatief klein. De Sterk techniekonderwijs-regio Het Techniekloket...

Girls’ Day 2022: 5700 meisjes op bezoek bij een technisch bedrijf

Op 7 april vond Girls' Day 2022 plaats. Tijdens de elfde editie van dit jaarlijks terugkerende evenement van VHTO werden 5700 meiden...

Voortgangsrapportage Sterk Techniekonderwijs

De regio’s hebben van DUS-I een terugkoppeling ontvangen ten aanzien van de rapportage. Een aantal regio’s heeft daarbij de vraag gekregen een...

De regioportretten bevatten de nieuwste doorstroomcijfers

In de regioportretten is nu te zien hoeveel leerlingen er in percentages en absolute aantallen doorstromen naar een technische mbo-opleiding vanuit de...

Uitwerkingen van doorlopende leerlijnen? Deel ze met ons

Heeft u een programmavergelijking vmbo - mbo voor een profielvak - module, een keuzevak of voor andere programmaonderdelen en wilt u die...

Inzet hybride professionals

Graag horen we van u, STO-regio, of u hybride professionals inzet. We vragen u hierover een korte vragenlijst in te vullen.