Infrastructuur samenwerkingsverbanden technisch (beroeps)onderwijs

Bekijk onderstaande kaart en zie direct welke netwerken, bedrijfstakscholen, Fieldlabs en Fablabs er al bestaan.

Benieuwd naar welke samenwerkingsverbanden er al zijn in uw regio op het gebied van technisch (beroeps)onderwijs? Bekijk onderstaande kaart en zie direct welke netwerken, bedrijfstakscholen, Fieldlabs en Fablabs er al bestaan. Aan de hand van de kaart kunt u zien welke netwerken/organisaties er bij u in de regio actief zijn, zodat u deze samenwerking eventueel kunt inzetten voor het regionale plan. Wellicht dat uw vmbo-school al betrokken is in een bestaand samenwerkingsverband. Maak hier dan vooral gebruik van.

Wat houden de verschillende samenwerkingsverbanden in?

Toptechniek in bedrijf: Binnen Toptechniek in bedrijf werken 28 regionale netwerken van vmbo, mbo, bedrijfsleven en regionale overheid samen. Doel is het versterken van de kwalitatieve en kwantitatieve match tussen het technisch beroepsonderwijs en de vraag van de arbeidsmarkt.
Publiek private samenwerkingen (Katapult): Katapult is een netwerk van meer dan 150 samenwerkingsverbanden tussen onderwijs en bedrijfsleven. Er participeren inmiddels 50.000 studenten, 6000 bedrijven en 4.000 docenten. Speerpunten zijn onderwijsvernieuwing en instroomverhoging in technische studies.
Fablabs: Fablabs zijn coöperatieve werkplaatsen waar meerdere partijen gebruik kunnen maken van computers, 3D-printers, lasersnijders en andere technische apparatuur. Fablabs hebben als doel om innovatie te stimuleren op lokaal niveau.
Bedrijfstakscholen: In bedrijfstakscholen worden leerlingen opgeleid in samenwerking met het regionale bedrijfsleven. Doel is om te voldoen aan de vraag van technisch opgeleide mensen in het technisch bedrijfsleven.
Fieldlabs: Fieldlabs zijn locaties waar ondernemers en kennisinstituten elkaar ontmoeten om technologische oplossingen en nieuwe producten te ontwikkelen, te testen, te implementeren en toe te passen. Het doel is dus samenwerken om nieuwe inzichten te verkrijgen en innovatieve oplossingen te bedenken.