Vmbo-techniekscholen vragen om rijkssubsidie van 4,8 miljoen