De 17 doelen voor een duurzame wereld bepalen de context van mijn lessen

De 17 doelen voor een duurzame wereld bepalen de context van mijn lessen

Harald van Brederode heeft 14 jaar ervaring als leerkracht in het onderwijs. Daarvoor werkte hij onder meer in de ICT. Techniek speelde vanaf het begin in zijn lessen al een grote rol. “Maar de laatste jaren zijn techniek en ICT structureel opgenomen in mijn onderwijsprogramma. De leerlingen smullen ervan.”

We spreken Harald in het technieklokaal van basisschool De Binnenmeer in Uitgeest. Langs de muren staan tafels met allerlei gereedschappen en projecten in aanbouw. Huizen van piepschuim, timmerwerkstukken en bouwsel van ijzerdraad en textiel. De materialen liggen in bakken onder de tafels.

Upcycling

In het midden staan een aantal oude werktafels opgesteld. Het is al na schooltijd, maar hier zijn nog twee leerlingen druk bezig. “Nog even wat afmaken voor de les van morgen,” zegt Harald. “Dit zijn leerlingen van het Doe-Wereld uit leerjaar 6, 7 en 8. Eén keer per week komen zij samen en maken van oude spullen iets nieuws.” Hij wijst naar een oude etalagepop die is veranderd in een lamp. “En van dit poppenbedje is een voetbalstadion gemaakt. Upcycling heet dat. Kinderen vinden het super leuk om van oude spullen iets nieuws te maken en zo leren ze ook de afvalberg te verkleinen,” zegt Harald. Dit zijn kinderen die vooral leren door te doen en ongemerkt ook rekenen en taal leren. De kinderen werken met toegepast rekenen als ze moeten meten en zagen. Dan gaan die maten pas voor ze leven.”

Thematisch werken

Harald vertelt over thematisch werken en de context waarin hij zijn lessen plaatst. “Binnen het thema komen wij samen met de kinderen tot plannen. Dit zijn soms verrassende ideeën.” Harald probeert daarin te faciliteren en daagt ook de kinderen uit om zelf met ideeën, plannen en materialen te komen. Zijn uitdaging is het om van de wilde ideeën van de kinderen tot een stappenplan te komen van idee tot presentatie.

“Ik probeer vooral ruimte te geven aan de eigen nieuwsgierigheid van kinderen,” zegt Harald. “Kinderen zijn van nature geïnteresseerd in hoe iets werkt en wat zij er mee kunnen. Ga maar eens een dag bij de kleuters meekijken. Aan ons de taak om deze nieuwsgierigheid vast te houden en ruimte te geven.” Om die reden moet in de voorbereiding van een thema altijd de vraag gesteld worden: En wat doen de kinderen met techniek? “Er is online genoeg aanbod te vinden. Ik maak geregeld gebruik van de database op de website techportal.nl. Daarin kun je makkelijk zoeken naar maakopdrachten en lesbrieven voor O&O-leren. Heel handig.”

Thema is context

Op school worden de duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties gebruikt als richtlijn. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ontwikkelingssamenwerking/internationale-afspraken-ontwikkelingssamenwerking

Deze doelstellingen zijn opgesteld om de wereld te verbeteren. Hoe mooi is het dat je thema’s in de klas hieraan kunt koppelen. Je hebt dan ook meteen de context waardoor het bij de kinderen gaat leven. Kinderen zijn begaan met het klimaat en met het lot van mensen en dieren. Ze smullen van lessen over de natuur en duurzaamheid. Deze 17 doelstellingen passen bij onze visie. Ze bieden inspiratie voor O&O-leren en in de uitvoering is er ook een link te leggen met techniek en ICT.”

Bovenschoolse samenwerking

Wij werken binnen Tabijn met een bovenschoolse werkgroep W&T. Vier keer per jaar komen we bij elkaar, elke keer op een andere basisschool of een andere inspirerende locatie. Hierin bespreken wij de successen van technieklessen op de verschillende scholen van Tabijn. Wat werkt er, wat heb je er voor nodig. Zo wisselen wij ideeën, kennis en netwerk met elkaar uit.

Als school kun je allerlei technieklessen invliegen maar ons doel is dat hoe klein dan ook de leerkrachten zelf aan de knoppen zitten en nadenken over hoe zij techniek binnen het thema kunnen vormgeven. En dat leerlingen ook na groep 1 en 2 nog steeds spelend ontdekken en willen meehelpen om iets moois van hun omgeving te maken. Zowel leerkrachten als leerlingen mogen daarbij uit het keurslijf van de methode stappen. De werkgroep werkt daarin ondersteunend.