Nieuws

Image

Onderwijs en bedrijfsleven in Zuid-Holland ontmoet elkaar voor Sterk Techniekonderwijs

Vmbo-scholen, mbo-scholen en het regionale bedrijfsleven kwamen bijeen voor de laatste ontwikkelingen rond de subsidieregeling Sterk Techniekonderwijs 2020-2023.

Regio’s in Sterk Techniekonderwijs

Antwoord op uw vragen rond de regiovorming: groot - klein; provinciaal - regionaal; techniekrijk - techniekarm: er moeten keuzes gemaakt worden.

Inspirerende bijeenkomst in Friesland: de volgende gezamenlijke stappen naar een sterk techniekaanbod zijn gezet

Ruim 60 deelnemers kwamen bijeen om het te hebben over de toekomst van het technisch vmbo in Fryslân.

Drentse scholen, bedrijven en lokale overheden zetten eerste (creatieve) stappen naar sterk techniekonderwijs voor het vmbo

Tijdens de bijeenkomst zijn de eerste stappen gezet richting toekomstbestendig techniekonderwijs.

Onderwijs, bedrijven en de provincie Noord-Holland aan de slag voor sterk technisch vmbo

Op 1 oktober kwamen ruim 60 mensen bij elkaar voor de bijeenkomst ‘Samen naar Sterk Techniekonderwijs in Noord-Holland’.

Kennisuitwisseling tijdens provinciale bijeenkomst Flevoland

Op 17 oktober kwamen vijftig mensen in Lelystad bijeen om te praten over de toekomst van het technisch vmbo in Flevoland.

Eerste stap naar Sterk Techniekonderwijs in Utrecht

60 mensen vanuit onderwijs, branches en regionale overheid kwamen op 9 oktober bijeen in Utrecht voor de provinciale werkbijeenkomst van Sterk Techniekonderwijs.