Bij Loket krijgt de hele onderbouw Vakwerk

Bij Loket krijgt de hele onderbouw Vakwerk

Waarom wachten met praktijklessen tot de leerlingen in de bovenbouw zitten? Bij Loket Zwijndrechtse Waard hadden ze zich dit al langer afgevraagd.

29% van de vmbo-leerlingen kiest voor een bètatechnische vervolgopleiding in het mbo

Vanuit de basisberoepsgerichte leerweg is het percentage leerlingen dat kiest voor een vervolgopleiding in de bètatechniek in de afgelopen jaren geleidelijk toegenomen...

Vastgeroest: de framinggids 2021

Samen sloegen enkele Sterk Techniekonderwijs-regio's de handen ineen en ontwikkelden met framingexperts de framinggids 2021: Vastgeroest.

Meer jongeren interesseren voor techniek

Platform Talent voor Technologie (PTvT) vroeg Young Works onderzoek te doen naar de interesse van jongeren voor techniek.

Docententoolkit: Begeleiden van zij-instroom

Veel zij-instromers in het technisch vmbo verlaten binnen een paar jaar het onderwijs weer. Om het docententekort duurzaam te verminderen moet er...

Docententoolkit: Imago en beeldvorming

Bij het aantrekken van nieuw talent voor het onderwijs helpt een algemeen positief imago van de sector.

Docententoolkit: Nieuwe doelgroepen interesseren

Eén van de manieren om het tekort aan docenten op te lossen is het werven van nieuwe talenten voor het onderwijs. Maar...

De BNR Techniektour

BNR podcast besteedt aandacht aan het project Sterk Techniekonderwijs en gaat in gesprek met Herjan Reuten, projectleider Noordoostpolder en Urk.

In het Hotspot Smart Technology-lokaal zie je kinderen opbloeien

In het Hotspot Smarttechnology-lokaal van het Technisch College in Velsen kunnen leerlingen kennis maken met toekomstgerichte techniek. De moderne locatie doet vele...

STO LIVE: Hoe maken we leerlingen enthousiast voor techniek?

Op 25 november vond het webinar plaats over het interesseren van andere dan de gebruikelijke doelgroepen voor techniek.