17 december 2020

Vrouwen in de Techniek en ICT

Vrouwen in de Techniek en ICT

In Nederland wordt slechts 14 procent van de technische beroepen door vrouwen uitgeoefend. Voor de ontwikkeling van Nederland als kennis en innovatieland is het essentieel dat dit percentage omhoog gaat. Niet alleen om de tekorten in de technische sector op te lossen, maar ook voor de sociaal en economische waarde die diversiteit met zich meebrengt.

PTvT maakte een online magazine met daarin de laatste cijfers en inspirerende interviews. Een greep uit de artikelen:

  • Staatssecretaris Mona Keijzer: “Willen we dat iedere jongen of meisje in de toekomst zijn of haar talent volledig kan benutten, dan moeten we samen laten zien dat gender of stereotypering geen rol mag spelen bij beroepskeuze.
  • Agnes Vroegh van FNV: “Vakbondsbestuurders op de werkvloer kunnen hier een belangrijke rol in spelen.
  • Eurocommissaris Mariya Gabriel: “Ik maak mij hard voor inclusie en excellentie. Eén van mijn ambities voor de EU is om gendergelijkheid in het onderwijs te bevorderen.
  • Arjel Woudstra van FME: “Het helpt als kinderen al op jonge leeftijd kennismaken met techniek. Al op de basisschool, wat mij betreft. Ook is het belangrijk dat technieklessen in het onderwijs zo goed mogelijk aansluiten op de belevingswereld van meisjes”.