14 juni 2021

Meer jongeren interesseren voor techniek

Onderzoek naar de interesse van jongeren voor techniek

Waarom kiezen jongeren met een migratieachtergrond relatief minder vaak voor een technische richting of opleiding in het vmbo en mbo? Welke rol spelen ouders als het gaat om het ontdekken van talent voor technologie? En wat is de aanpak van scholen die uitblinken in het enthousiasmeren van leerlingen voor de wereld van techniek? Platform Talent voor Technologie (PTvT)  vroeg Young Works dit te onderzoeken en lichte de onderzoeksresultaten kortgeleden toe in drie webinars.

Onbenut potentieel voor de technieksector

Jongeren met een migratieachtergrond kiezen relatief minder vaak voor een technische richting of opleiding in het vmbo en mbo, dan jongeren met een Nederlandse achtergrond. CBS-cijfers wijzen uit dat we in het mbo maar liefst 14.000 potentiële technici mislopen. Dit terwijl de technische sector zit te springen om technische vakmensen. Wat kunnen we doen aan dit onbenut potentieel?

In gesprekken met 27 jongeren met een Antilliaanse, Marokkaanse, Surinaamse of Turkse migratieachtergrond werd nagegaan waarom deze jongeren juist wél voor techniek hebben gekozen. Uit de gesprekken bleek dat voor hen de keuze voor technische opleidingen niet vanzelfsprekend was. Ten eerste doen zij vaak weinig ervaringen op met techniek. Ze missen schuren, werkplaatsen en garages waarin ze aan de slag kunnen.

Lees verder

De cruciale rol van ouders

Ouders spelen een grote rol bij het ontdekken en stimuleren van talenten van hun kind en het maken van keuzes in het onderwijs. Daarmee zijn ze een belangrijke factor in de uitdaging om meer jongeren hun technische talent te laten ontdekken en ontwikkelen. In een gesprek met 24 ouders (zowel vaders als moeders) met een kind op het voortgezet onderwijs (vmbo, havo en vwo) is in beeld gebracht hoe ouders over techniek en de kansen in een technische richting denken.

Het onderzoek zet vier kansen op een rij die van invloed kunnen zijn bij het kiezen voor een technische richting, een daarvan: Veel ouders weten niet goed welke rol hun eigen kind kan vervullen in technische beroepen. Ze zijn wel positief over techniek en technologie, maar zien niet wat de rol van mensen daarin is. Het helpt als zij, samen met hun kind, ontdekken welke rollen er allemaal zijn in de verschillende werelden van techniek.

Lees verder

Bovengemiddelde doorstroom

Er zijn een aantal scholen die uitblinken in het enthousiasmeren van leerlingen voor de wereld van techniek. Wat zijn succesfactoren van scholen met een bovengemiddelde doorstroom naar bèta & techniek. Gesproken werd met 28 docenten die op deze succesvolle scholen werken: wat doen zij om dit voor elkaar te krijgen?

Enkele opvallende resultaten:

  • scholen investeren op organisatieniveau. Er worden moderne materialen aangeschaft, er is ruimte voor innovatie en ontwikkeling en leerlingen volgen in alle jaren bètatechnisch onderwijs
  • scholen geven vaak vakoverstijgend en praktijkgericht onderwijs. Denk hierbij bijvoorbeeld aan projecten in samenwerking met het bedrijfsleven.
Lees verder