Regioportretten

Op deze pagina vindt u de regioportretten die gemaakt zijn om u een overzicht te bieden van het huidige aanbod van het technisch vmbo, de verwachte ontwikkeling van het leerlingenaantal en arbeidsmarktgegevens van uw regio.

Regioportretten

De regioportretten bieden u inzicht in de leerlingenaantallen uitgedrukt in profielen van uw STO-regio. Daarnaast vindt u leerlingenprognoses en arbeidsmarktgegevens in de portretten. Om u te helpen bij het verzamelen en zicht houden op deze gegevens worden de regioportretten jaarlijks geactualiseerd. Selecteer hieronder het gewenste jaar van het regioportret om uw regiospecifieke gegevens te vinden.

De regio’s zijn weergegeven met het registratienummer dat ze van DUS-I hebben ontvangen. Mbo-instellingen en bedrijven worden niet op de kaart weergegeven. Selecteer hieronder het gewenste jaar van het regioportret.

2018-2019

2019-2020

2020-2021