Regioportretten

Op deze pagina vindt u de regioportretten die gemaakt zijn om u een overzicht te bieden van het huidige aanbod van het technisch vmbo en de verwachte ontwikkeling van het leerlingenaantal. Klik op een regio en scrol naar beneden om de regio-specifieke cijfers te vinden.

Een regioaanvraag Sterk Techniekonderwijs 2020-2023 moet een overzicht bevatten van het huidige techniekaanbod van de deelnemers in de regio. Uitgedrukt in profielen en leerlingaantallen. Ook moet de aanvraag een prognose bevatten van de verwachte ontwikkeling in leerlingaantallen en arbeidsmarktgegevens. Om u te helpen bij het verzamelen van deze data zijn regioportretten samengesteld. Deze portretten bevatten per regio de data die u nodig heeft. Deze data moeten gebruikt worden in uw aanvraag.

Op onderstaande kaart staan alle regio’s die een vooraanmelding hebben gedaan. De regio’s zijn weergegeven met het registratienummer dat ze van DUS-I hebben ontvangen. MBO-instellingen en bedrijven worden niet op de kaart weergegeven.
U kunt uw regio (of een series regio’s) in de rechterkolom (of door op selecteer regio te klikken) aanvinken (Hokje: selecteer regio, eerst alles uitzetten, dan geselecteerde regio aanvinken). Zodra u een of meer regio’s heeft aangevinkt selecteert het programma die regio’s op de kaart en worden de gegevens van die regio onder de kaart weergegeven.

Vanaf 1 maart is het digitale aanvraagformulier beschikbaar. U kunt direct vanuit uw regioportret linken naar het aanvraagformulier. Dit doet u door uw regio aan te klikken op de onderstaande kaart. Klik op een deelnemende school in uw regio (een bolletje op de kaart) en houd de cursor op het bolletje. Vervolgens verschijnt er in het openklapveld, dat boven uw regio wordt weergegeven, een link met de titel: ‘naar het aanvraagformulier’. Klik hier op om naar het aanvraagformulier te gaan. De reeds bekende gegevens van deelnemende scholen worden vervolgens voor u ingeladen in het formulier. Een uitgebreidere uitleg vindt u in de volgende toelichting.

Toelichting link naar het aanvraagformulier

U kunt het regioportret opslaan als PDF door op het volgende icoon te klikken:  . Klik vervolgens op PDF en geef uw gewenste formaat (‘Paper size’) aan. Wij raden u het a4-formaat aan. Klik vervolgens op ‘Create PDF’ en sla het op. Het PDF-bestand kunt u vervolgens uitprinten of rondsturen.

Wanneer u geïnteresseerd bent in het precieze aantal leerlingen per vestiging, dan kunt u dit per Sterk Techniekonderwijs-regio vinden via onderstaande knop.

Veelgestelde vragen: regio

 • Wat wordt er verstaan onder ‘bedrijven’ mogen instellingen ook meedoen?

  Onder bedrijven worden alle organisaties bedoeld die zorgen dat er werk is, dus ook woningbouwverenigingen, ziekenhuizen, instellingen, enz.

 • Waarom moeten we bij de planvorming het basisonderwijs en de TL meenemen, het gaat toch om geld dat voor techniek bedoeld is?

  De subsidie is bedoeld om techniek in de regio te stimuleren. In de regeling staat dat het geld niet alleen bedoeld is voor leerlingen in een technisch profiel, maar ook om techniek in bijvoorbeeld het basisonderwijs, de TL en andere vmbo-profielen die aantoonbaar met techniek/technologie aan de slag zijn te stimuleren, vandaar dat het geld daar ook aan uitgegeven moet worden. Plannen worden beoordeeld om de wijze waarop techniek in de regio gestimuleerd wordt.

 • Moeten er in een techniekregio één of twee scholen met een technisch profiel samenwerken in het maken van plannen. Kan een plan ook ingediend worden door één school met en één school zonder techniek?

  In principe moeten in een regio ten minste twee scholen met techniek samenwerken en een plan indienen, maar als er in een regio maar één school met techniekprofielen is kan deze wel samenwerken met andere vmbo-scholen in de regio en een plan indienen. Afwijking van de regels die uit te leggen zijn, is altijd mogelijk.

 • We zijn een school met 4 locaties in 3 gemeenten. Hoe speelt de eis ‘regio’s mogen elkaar niet overlappen’ hier een rol?

  4 scholen in 3 gemeenten kunnen (samen met andere scholen in hetzelfde gebied) één plan indienen. Regio’s mogen meerdere gemeenten omvatten. Verschillende vestigingen van één school kunnen aan verschillende regio’s deelnemen, zolang elke vestiging maar bij één regio hoort. Scholen bepalen zelf wat hun regio is, maar uit één regio mag maar één plan komen. Samenwerking is dus vereist.

 • Mogen regio’s elkaar overlappen?

  Nee, dat is niet de bedoeling, al kan dat aan de randen van een regio nooit helemaal uitgesloten worden.

Veelgestelde vragen: techniekarme regio

 • Als de plannen van techniekregio’s niet voldoende zijn krijgen ze de kans de plannen bij te stellen. Geldt dat ook voor de plannen van techniekarme regio’s?

  Nee, techniekarme regio’s krijgen geen kans een plan te verbeteren en opnieuw in te dienen. Het is aan te bevelen gebruik te maken van de mogelijkheid van een voorschouw, waarbij mensen van DUS-I de plannen beoordelen op volledigheid.
  De beoordelingscommissie beoordeelt plannen van techniekarme regio’s aan de hand van het beoordelingskader en geeft een ranking aan de plannen. Plannen met een hoge ranking worden als eerste goedgekeurd, plannen met een lage ranking lopen de kans buiten de boot te vallen als de bijdrage op is.

 • Moeten de plannen tot doel hebben dat in een ‘techniekarme’ regio techniekprofielen aangeboden gaan worden?

  Nee, dat hoeft niet, maar de plannen moeten wel tot doel hebben dat de doorstroom naar technische opleidingen in het mbo en technische beroepen gestimuleerd wordt.

 • Wat is een ‘techniekarme’ regio?

  In een techniekarme regio volgt een relatief klein aandeel van de vmbo-leerlingen (minder dan 10% van het totaal aantal leerlingen in die regio) een van de vijf techniekprofielen.

 • Kunnen ook scholen die geen techniekprofielen hebben plannen indienen?

  Nee, scholen die zelf geen techniekprofielen aanbieden kunnen geen penvoerder zijn voor een aanvraag. Ze kunnen wel deelnemen aan een aanvraag. Als er sprake is van een ‘techniekarme’ regio, een regio waarin nauwelijks techniek in de profielen wordt aangeboden, kan een school die geen techniekprofielen aanbiedt wel als penvoerder optreden. Voor deze regio’s is een apart budget beschikbaar (per regio tussen de € 600.000 en € 4.000.000 voor 4 jaar).

 • Als je op je school geen technisch profiel aanbiedt, krijg je dan geen geld?

  Dat hangt ervan af. Scholen die geen technisch profiel hebben kunnen meedelen in de middelen door mee te doen in de planvorming. Leerlingen die niet staan ingeschreven op de technische profielen tellen echter niet mee bij de bepaling van het maximale budget dat een regio kan aanvragen. Zogenoemde ‘techniekarme’ regio’s, regio’s waarin minder dan 10% van de leerlingen een technische vmbo-profielen volgt, kunnen aanspraak maken op een apart potje met geld.