Regioportretten

Op deze pagina vindt u de regioportretten die gemaakt zijn om u een overzicht te bieden van het huidige aanbod van het technisch vmbo en de verwachte ontwikkeling van het leerlingenaantal. Klik op een regio en scrol naar beneden om de regio-specifieke cijfers te vinden.

Een regioaanvraag Sterk Techniekonderwijs 2020-2023 moet een overzicht bevatten van het huidige techniekaanbod van de deelnemers in de regio. Uitgedrukt in profielen en leerlingaantallen. Ook moet de aanvraag een prognose bevatten van de verwachte ontwikkeling in leerlingaantallen en arbeidsmarktgegevens. Om u te helpen bij het verzamelen van deze data zijn regioportretten samengesteld. Deze portretten bevatten per regio de data die u nodig heeft. Deze data moeten gebruikt worden in uw aanvraag.

Op onderstaande kaart staan alle regio’s die een vooraanmelding hebben gedaan. De regio’s zijn weergegeven met het registratienummer dat ze van DUS-I hebben ontvangen. MBO-instellingen en bedrijven worden niet op de kaart weergegeven.
U kunt uw regio (of een series regio’s) in de rechterkolom (of door op selecteer regio te klikken) aanvinken (Hokje: selecteer regio, eerst alles uitzetten, dan geselecteerde regio aanvinken). Zodra u een of meer regio’s heeft aangevinkt selecteert het programma die regio’s op de kaart en worden de gegevens van die regio onder de kaart weergegeven.

Vanaf 1 maart is het digitale aanvraagformulier beschikbaar. U kunt direct vanuit uw regioportret linken naar het aanvraagformulier. Dit doet u door uw regio aan te klikken op de onderstaande kaart. Klik op een deelnemende school in uw regio (een bolletje op de kaart) en houd de cursor op het bolletje. Vervolgens verschijnt er in het openklapveld, dat boven uw regio wordt weergegeven, een link met de titel: ‘naar het aanvraagformulier’. Klik hier op om naar het aanvraagformulier te gaan. De reeds bekende gegevens van deelnemende scholen worden vervolgens voor u ingeladen in het formulier. Een uitgebreidere uitleg vindt u in de volgende toelichting.

U kunt het regioportret opslaan als PDF door op het volgende icoon te klikken:  . Klik vervolgens op PDF en geef uw gewenste formaat (‘Paper size’) aan. Wij raden u het a4-formaat aan. Klik vervolgens op ‘Create PDF’ en sla het op. Het PDF-bestand kunt u vervolgens uitprinten of rondsturen.

Wanneer u geïnteresseerd bent in het precieze aantal leerlingen per vestiging, dan kunt u dit per Sterk Techniekonderwijs-regio vinden via onderstaande knop.

Veelgestelde vragen: regio

 • AOC’s nemen een bijzondere positie in, zij bieden vaak techniek aan en hebben een doorstroom naar techniek, maar worden bij het maken van regionale plannen soms buiten gesloten? Wat te doen?

  Ook AOC’s kunnen meeschrijven aan regionale pannen. Er kan ondersteuning ingeroepen worden bij ‘Sterk Techniekonderwijs’ om als AOC om tafel te komen met vmbo-scholen in de regio. Een AOC kan niet als penvoerder van een aanvraag fungeren.

 • Een regio bestaat minimaal uit twee vmbo-scholen, één mbo en het regionaal bedrijfsleven. Kan een mbo meedoen aan meerdere plannen?

  Ja, dat kan, mbo’s hebben een regionale functie en werken soms met heel veel vmbo’s samen. Daarom kan een mbo aan meerdere plannen deelnemen.

 • Gezegd wordt: een regio wordt gevormd door de gemeentegrens. Is dit een hard gegeven?

  De gemeentegrens kan de grens zijn van een regio, maar dat hoeft niet. Beredeneerde afwijkingen zijn altijd mogelijk. Kern van de zaak zal zijn: regio’s moeten geografisch logische gehelen zijn en mogen niet overlappen.

 • Hoeveel regio’s komen er?

  Dat bepaalt de regio, maar op dit moment wordt er van uitgegaan dat er tussen de 80 en 120 regio’s komen.

 • In hoeverre moeten scholen met D&P betrokken worden bij de planvorming?

  Aan de regionale plannen moeten in elk geval alle techniekscholen meedoen, alle niet-techniekscholen die andere profielen aantoonbaar technologisch vormgeven en alle overige scholen die een rol in het plan hebben. Scholen die geen technisch profiel hebben, maar wel andere profielen technologisch vormgeven, worden opgeroepen zich te melden bij de school die penvoerder is in een regio.

Veelgestelde vragen: techniekarme regio

 • Als de plannen van techniekregio’s niet voldoende zijn krijgen ze de kans de plannen bij te stellen. Geldt dat ook voor de plannen van techniekarme regio’s?

  Nee, techniekarme regio’s krijgen geen kans een plan te verbeteren en opnieuw in te dienen. Het is aan te bevelen gebruik te maken van de mogelijkheid van een voorschouw, waarbij mensen van DUS-I de plannen beoordelen op volledigheid.
  De beoordelingscommissie beoordeelt plannen van techniekarme regio’s aan de hand van het beoordelingskader en geeft een ranking aan de plannen. Plannen met een hoge ranking worden als eerste goedgekeurd, plannen met een lage ranking lopen de kans buiten de boot te vallen als de bijdrage op is.

 • Als je op je school geen technisch profiel aanbiedt, krijg je dan geen geld?

  Dat hangt ervan af. Scholen die geen technisch profiel hebben kunnen meedelen in de middelen door mee te doen in de planvorming. Leerlingen die niet staan ingeschreven op de technische profielen tellen echter niet mee bij de bepaling van het maximale budget dat een regio kan aanvragen. Zogenoemde ‘techniekarme’ regio’s, regio’s waarin minder dan 10% van de leerlingen een technische vmbo-profielen volgt, kunnen aanspraak maken op een apart potje met geld.

 • In een techniekarme regio is minder dan 10% van de leerlingen ingeschreven in een techniekprofiel. Is dat per school of per regio?

  Het gaat om het aantal inschrijvingen in een regio waarin scholen samenwerken. In de regio mogen niet meer dan 10% van de leerlingen ingeschreven zijn in een van de technische profielen (leerjaar 3 en 4) wil er sprake zijn van een techniekarme regio.

 • Kunnen ook scholen die geen techniekprofielen hebben plannen indienen?

  Nee, scholen die zelf geen techniekprofielen aanbieden kunnen geen penvoerder zijn voor een aanvraag. Ze kunnen wel deelnemen aan een aanvraag. Als er sprake is van een ‘techniekarme’ regio, een regio waarin nauwelijks techniek in de profielen wordt aangeboden, kan een school die geen techniekprofielen aanbiedt wel als penvoerder optreden. Voor deze regio’s is een apart budget beschikbaar (per regio tussen de € 600.000 en € 4.000.000 voor 4 jaar).

 • Moeten de plannen tot doel hebben dat in een ‘techniekarme’ regio techniekprofielen aangeboden gaan worden?

  Nee, dat hoeft niet, maar de plannen moeten wel tot doel hebben dat de doorstroom naar technische opleidingen in het mbo en technische beroepen gestimuleerd wordt.