Regioportretten

Op deze pagina vindt u de regioportretten die gemaakt zijn om u een overzicht te bieden van het huidige aanbod van het technisch vmbo en de verwachte ontwikkeling van het leerlingenaantal. Klik op een regio en scrol naar beneden om de regio-specifieke cijfers te vinden.

Een regioaanvraag Sterk Techniekonderwijs 2020-2023 moet een overzicht bevatten van het huidige techniekaanbod van de deelnemers in de regio. Uitgedrukt in profielen en leerlingaantallen. Ook moet de aanvraag een prognose bevatten van de verwachte ontwikkeling in leerlingaantallen en arbeidsmarktgegevens. Om u te helpen bij het verzamelen van deze data zijn regioportretten samengesteld. Deze portretten bevatten per regio de data die u nodig heeft. Deze data moeten gebruikt worden in uw aanvraag.

Op onderstaande kaart staan alle regio’s die een vooraanmelding hebben gedaan. De regio’s zijn weergegeven met het registratienummer dat ze van DUS-I hebben ontvangen. MBO-instellingen en bedrijven worden niet op de kaart weergegeven.
U kunt uw regio (of een series regio’s) in de rechterkolom (of door op selecteer regio te klikken) aanvinken (Hokje: selecteer regio, eerst alles uitzetten, dan geselecteerde regio aanvinken). Zodra u een of meer regio’s heeft aangevinkt selecteert het programma die regio’s op de kaart en worden de gegevens van die regio onder de kaart weergegeven.

Vanaf 1 maart is het digitale aanvraagformulier beschikbaar. U kunt direct vanuit uw regioportret linken naar het aanvraagformulier. Dit doet u door uw regio aan te klikken op de onderstaande kaart. Klik op een deelnemende school in uw regio (een bolletje op de kaart) en houd de cursor op het bolletje. Vervolgens verschijnt er in het openklapveld, dat boven uw regio wordt weergegeven, een link met de titel: ‘naar het aanvraagformulier’. Klik hier op om naar het aanvraagformulier te gaan. De reeds bekende gegevens van deelnemende scholen worden vervolgens voor u ingeladen in het formulier. Een uitgebreidere uitleg vindt u in de volgende toelichting.

Toelichting link naar het aanvraagformulier

U kunt het regioportret opslaan als PDF door op het volgende icoon te klikken:  . Klik vervolgens op PDF en geef uw gewenste formaat (‘Paper size’) aan. Wij raden u het a4-formaat aan. Klik vervolgens op ‘Create PDF’ en sla het op. Het PDF-bestand kunt u vervolgens uitprinten of rondsturen.

Wanneer u geïnteresseerd bent in het precieze aantal leerlingen per vestiging, dan kunt u dit per Sterk Techniekonderwijs-regio vinden via onderstaande knop.

Veelgestelde vragen: regio

 • Wat wordt er verstaan onder ‘bedrijven’ mogen instellingen ook meedoen?

  Onder bedrijven worden alle organisaties bedoeld die zorgen dat er werk is, dus ook woningbouwverenigingen, ziekenhuizen, instellingen, enz.

 • Waarom moeten we bij de planvorming het basisonderwijs en de TL meenemen, het gaat toch om geld dat voor techniek bedoeld is?

  De subsidie is bedoeld om techniek in de regio te stimuleren. In de regeling staat dat het geld niet alleen bedoeld is voor leerlingen in een technisch profiel, maar ook om techniek in bijvoorbeeld het basisonderwijs, de TL en andere vmbo-profielen die aantoonbaar met techniek/technologie aan de slag zijn te stimuleren, vandaar dat het geld daar ook aan uitgegeven moet worden. Plannen worden beoordeeld om de wijze waarop techniek in de regio gestimuleerd wordt.

 • AOC’s nemen een bijzondere positie in, zij bieden vaak techniek aan en hebben een doorstroom naar techniek, maar worden bij het maken van regionale plannen soms buiten gesloten? Wat te doen?

  Ook AOC’s kunnen meeschrijven aan regionale pannen. Er kan ondersteuning ingeroepen worden bij ‘Sterk Techniekonderwijs’ om als AOC om tafel te komen met vmbo-scholen in de regio. Een AOC kan niet als penvoerder van een aanvraag fungeren.

 • In hoeverre moeten scholen met D&P betrokken worden bij de planvorming?

  Aan de regionale plannen moeten in elk geval alle techniekscholen meedoen, alle niet-techniekscholen die andere profielen aantoonbaar technologisch vormgeven en alle overige scholen die een rol in het plan hebben. Scholen die geen technisch profiel hebben, maar wel andere profielen technologisch vormgeven, worden opgeroepen zich te melden bij de school die penvoerder is in een regio.

 • Hoeveel regio’s zijn er?

  In totaal hebben 78 regio’s een plan in het kader van Sterk techniekonderwijs ingediend. Daarvan zijn 5 regio’s zogenaamde ‘techniekarme’ regio’s. Op de regenkaart is te zien welke regio’s een plan hebben ingediend.

Veelgestelde vragen: techniekarme regio

 • Moeten de plannen tot doel hebben dat in een ‘techniekarme’ regio techniekprofielen aangeboden gaan worden?

  Nee, dat hoeft niet, maar de plannen moeten wel tot doel hebben dat de doorstroom naar technische opleidingen in het mbo en technische beroepen gestimuleerd wordt.

 • Wat is een ‘techniekarme’ regio?

  In een techniekarme regio volgt een relatief klein aandeel van de vmbo-leerlingen (minder dan 10% van het totaal aantal leerlingen in die regio) een van de vijf techniekprofielen.

 • Kunnen ook scholen die geen techniekprofielen hebben plannen indienen?

  Nee, scholen die zelf geen techniekprofielen aanbieden kunnen geen penvoerder zijn voor een aanvraag. Ze kunnen wel deelnemen aan een aanvraag. Als er sprake is van een ‘techniekarme’ regio, een regio waarin nauwelijks techniek in de profielen wordt aangeboden, kan een school die geen techniekprofielen aanbiedt wel als penvoerder optreden. Voor deze regio’s is een apart budget beschikbaar (per regio tussen de € 600.000 en € 4.000.000 voor 4 jaar).

 • Als je op je school geen technisch profiel aanbiedt, krijg je dan geen geld?

  Dat hangt ervan af. Scholen die geen technisch profiel hebben kunnen meedelen in de middelen door mee te doen in de planvorming. Leerlingen die niet staan ingeschreven op de technische profielen tellen echter niet mee bij de bepaling van het maximale budget dat een regio kan aanvragen. Zogenoemde ‘techniekarme’ regio’s, regio’s waarin minder dan 10% van de leerlingen een technische vmbo-profielen volgt, kunnen aanspraak maken op een apart potje met geld.