Over ons

Sterk Techniekonderwijs

Het ministerie van OCW, de AOC Raad, MBO Raad, Stichting Platforms VMBO (SPV), Platform Bèta Techniek (PBT), Platform TL en de VO-raad zetten zich de komende jaren samen in voor Sterk Techniekonderwijs.

Over ons

Vanaf september 2018 wordt er gemiddeld 100 miljoen per jaar extra geïnvesteerd in techniekonderwijs op het vmbo. In 2018 en 2019 is er geld beschikbaar voor vmbo-scholen waarmee ze kunnen investeren in bijvoorbeeld machines, materialen en mensen. Van 2020 – 2023 worden de middelen ingezet voor de uitvoering van regionale plannen van vmbo-scholen, mbo-instellingen, het bedrijfsleven en regionale overheid. De doelstelling is werken aan een duurzaam, dekkend en kwalitatief sterk technisch onderwijs.

Het landelijke ondersteuningsteam Sterk Techniekonderwijs* ondersteunt scholen en regio’s bij het maken en uitvoeren van de regionale plannen. We bieden ondersteuning, data, inspiratie, tools en informatie om regio’s te helpen bij het vormen van het samenwerkingsverband, het planvormingsproces en de uitvoering.

*Het ondersteuningsteam Sterk Techniekonderwijs is een samenwerking tussen SPV (Stichting Platforms VMBO) en PBT (Platform Bèta Techniek) in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

 • Regelingen

  In 2018-2019 (aanloopfase) krijgen vmbo-scholen geld per leerling in de profielen BWI, PIE en M&T. Voor planvorming is in 2018 en 2019 voor elke vmbo-leerling geld beschikbaar. Vanaf 2020 (transitiefase) wordt er in elke regio gewerkt aan een technisch vmbo-aanbod van hoge kwaliteit dat goed voorbereid op opleiding en werk in de regio.

 • Ondersteuning

  Voor regio’s (vmbo, mbo, bedrijfsleven) is kosteloos ondersteuning beschikbaar om te helpen bij het maken van de plannen. Daarbij kan het gaan om inhoudelijk advies, ondersteuning op procesniveau of op strategisch niveau, maar ook specifieke ondersteuning op basis van thema. Per regio is in totaal vijf dagen ondersteuning beschikbaar.

 • Tools

  Er zijn verschillende tools beschikbaar die scholen kunnen helpen om het gesprek te voeren in de regio. Er zijn ook gegevens over de regio (scholen: vmbo-mbo, leerlingenaantallen, doorstroomgegevens), de bestaande infrastructuur (faciliteiten en netwerken) en arbeidsmarktinformatie.

   

Meer weten over het versterken van het techniekonderwijs?

 • Subsidieregeling Sterk Techniekonderwijs 2020-2023

 • Regeling aanvullende bekostiging technisch onderwijs

 • Kamerbrief 'Samen naar een technisch vmbo'

 • Formats voor aanvraag subsidieregeling 2020-2023