Over ons

Sterk Techniekonderwijs

Het ministerie van OCW, Stichting Platforms VMBO, Platform Bèta techniek, Federatie Techniek, technische branches, bedrijfsleven en VNO-NCW zetten zich de komende jaren samen met het regionale onderwijs in voor Sterk Techniekonderwijs.

Over ons

Vanaf september 2018 wordt er extra geïnvesteerd in techniek onderwijs op het vmbo. In 2018 en 2019 komt er geld beschikbaar voor een ‘inhaalslag’. Dit geld stelt scholen in staat te investeren in machines, materialen en mensen en de nieuwe profielen in het vmbo beleidsrijk in te voeren.

Vanaf 2020 voeren regio’s (die ten minste bestaan uit 2 vmbo-scholen, 1 mbo en het regionaal bedrijfsleven) hun regionale plannen uit. Voor deze plannen is budget beschikbaar en ook voor het maken van de plannen krijgen scholen geld.

Voor ondersteuning bij het maken van de plannen kunnen scholen een beroep doen op het ondersteuningsteam. Deskundigen zijn vijf dagen beschikbaar om mee te denken met regio’s.

 • 2018-2019: geld voor technisch vmbo

  In 2018 en 2019 krijgen vmbo-scholen geld per leerling in de profielen BWI, PIE en M&T. Dit geld kan besteed worden aan inventaris, personeel, nieuwe keuzevakken, vergroting van de instroom, enz. Scholen hoeven geen plannen in te dienen, maar moeten de uitgaven wel verantwoorden.

 • 2018-2019: geld voor planvorming

  Elke regio kan, samen met partners, een plan maken voor een kwalitatief hoogstaand en dekkend technisch vmbo in de regio. Voor de planvorming is € 50,- per leerling beschikbaar (GL 50%). Plannen moeten uiterlijk april 2019 worden ingediend. Voor het maken van regioplannen kan hulp ingeroepen worden.

 • 2020-2023: uitvoering van plannen

  Vanaf 2020 wordt er in elke regio gewerkt aan een technisch vmbo-aanbod van hoge kwaliteit dat goed voorbereid op opleiding en werk in de regio en dat duurzaam en doelmatig is. Dat kan in technische profielen, maar ook door meer aandacht voor techniek in de onderbouw, in keuzevakken en andere profielen.

   

Meer weten over het versterken van het techniekonderwijs?

 • Kamerbrief 'Samen naar een technisch vmbo'

 • Infographic vernieuwend technisch onderwijs