25 januari 2024

Terugblik STO Live: Stages in het vmbo

Stages in het vmbo

Op woensdag 24 januari is de eerste STO LIVE van 2024 uitgezonden vanuit de Loftstudio in Delft. Deze uitzending stond in het teken van stages in het vmbo: wat moet, wat mag en wat zijn ervaringen.

Wat moet en wat mag

Stages zijn in het vmbo niet verplicht, met uitzondering van de leerwerktrajecten voor lwt-leerlingen. Voor alle andere leerlingen worden stages in het vmbo gezien als een didactische werkvorm en niet als doel op zich. De vmbo-scholen bepalen zelf de stageomvang.

Eén van de manieren om samen te werken met bedrijven en cofinanciering te realiseren in het kader van STO is leerlingen stage te laten lopen. Voor een uur begeleiding kan € 60,- gerekend worden.

Maar dat is natuurlijk niet de belangrijkste reden om leerlingen praktijkervaring op te laten doen.

Wat mogen leerlingen?

Om die vraag te beantwoorden moet er onderscheid gemaakt worden tussen een werksituatie en een onderwijssituatie. Stages maken deel uit van de opleiding van leerlingen. Leerlingen zijn geen werknemers van een bedrijf. In een opleidingssituatie mag meer dan tijdens een werksituatie, je moet immers zaken kunnen leren. Tijdens een stage verricht een leerling onder toezicht werkzaamheden en dan mag er meer, dan wanneer een leerling als zelfstandig werknemer in een bedrijf werkt. Belangrijk is dat de leerlingen verzekerd zijn tijdens de stage en dat er een stageovereenkomst is afgesloten.
In de presentatie van Jacqueline Kerkhoffs is terug te lezen wat er moet en mag rond de stages in het vmbo.

Ervaringen: de verdiepende stage

In deze aflevering vertelt Simon Baars over hoe de stage is ingevuld als onderdeel van het beroepsgerichte programma en hoe de match tussen leerling en het stagebedrijf tot stand komt. Hij vertelt dat een van de stagebedrijven Spindler, dé totaalinstallateur in Rotterdam aangaf: ‘Jullie sturen je leerlingen allemaal gelijktijdig op stage, terwijl ik het hele jaar stagiaires kan ontvangen!”. En daar had hij wel een beetje gelijk in. Veel vmbo-scholen sturen hun leerlingen op stage tijdens de examenperiode, of dat nu past in hun onderwijs- en LOB-traject of niet. Daarom bedacht het Experience College, een Techtown-school, de verdiepende stage. Een stage van 2 tot 5 dagen waarbij bedrijven in een advertentie van tevoren hebben vastgelegd wat leerlingen gaan leren en waarop leerlingen kunnen solliciteren, om vervolgens aan de slag te gaan.
Aan het begin van het schooljaar pitchen de deelnemende bedrijven en hebben de leerlingen de kans om zich aan te melden voor een stages. Daarna worden de stages ingepland en gaan leerlingen mooie ervaringen opdoen! Tijdens het webinar vertelt Simon Baars hoe de verdiepende stage is ingevuld en welke ervaringen daarmee opgedaan zijn.
Bekijk hoe Techtown de stages aanbiedt aan de leerlingen op de site en een voorbeeld van een advertentie.

Stageboekje

Verschillende platforms, waaronder het platform BWI geven een stageboekje uit met daarin een stageovereenkomst, opdrachten, regels en verantwoordelijkheden rond stage, gedragsregels voor stagiairs, informatie over het arbeidsbesluit jeugdigen en beoordelingsformulieren.
Het stagewerkboekje wordt in de regiobijeenkomsten van Platform BWI onder de aandacht gebracht en is kosteloos voor iedereen aan te vragen door een mail te sturen aan: platform@vmbo-bwi.nl.

Bekijk het webinar

 • STO regio's en organisaties

  • Experience College in Rotterdam
 • Aanwezigen

  • Simon Baars, programmaleider Sterk techniekonderwijs
  • Jacqueline Kerkhoffs, directeur SPV
 • Terugkijken webinars STO LIVE

  Een webinar in de serie STO LIVE gemist? U kunt ze allemaal nog terugkijken.

 • Volgen webinars STO LIVE

  Geïnteresseerd in komende webinars? Kijk dan in de agenda. U kunt zich al aanmelden.