Resultaten onderzoek arbeidsmarktkansen vso-jongeren in de techniek

Doel en ambitie

Hoe maak je het voor leerlingen aantrekkelijk om voor techniek te kiezen? Deze vraag is relevanter dan ooit. Daarom heeft het Techniekloket, onderdeel van Sterk Techniek Onderwijs (STO), maar één doel: jongeren en hun ouders enthousiast maken voor de techniek en de krachten van onderwijs, overheid en bedrijfsleven bundelen. Om dit een impuls te geven heeft Het Techniekloket een subsidie verstrekt aan een aantal vso-scholen in de regio, die hebben gekozen om deze in te zetten om aan aantrekkelijk en innovatief techniekonderwijs te werken. Hiervoor is het belangrijk om goed in beeld te krijgen waar de vso-jongeren naar toe kunnen en wat de wensen van werkgevers zijn.