03 april 2023

De toolbox van de training samen veranderen is beschikbaar!

De Toolbox van de training samen veranderen is beschikbaar!

In de afgelopen jaren zijn binnen het programma van Sterk Techniekonderwijs regio’s opgebouwd en verstevigd en worden er vele mooie activiteiten uitgevoerd. De STO-regio’s werken meer en meer toe naar de structurele fase en planvorming heeft deels plaats gemaakt voor de borging en integratie van het programma in de scholen. Een verandering gaat niet vanzelf en om grip te krijgen op het veranderproces van Sterk Techniekonderwijs heeft de landelijke ondersteuning de afgelopen jaren de training samen veranderen aangeboden. In de toolbox vindt u alle belangrijke onderdelen van een veranderproces en kunt u aan de slag met de handouts en modellen.