05 februari 2024

De instroomcijfers van schooljaar 2023-2024 zijn bekend

De instroomcijfers van schooljaar 2023-2024 zijn bekend

DUO heeft de voorlopige leerlingenaantallen van het schooljaar 2022-2023 gepubliceerd. Vanuit alle Sterk Techniekonderwijs-regio’s kijken we uit naar de nieuwe landelijke instroomcijfers. Na een flinke stijging van 10,4% van het aantal technische vmbo-leerlingen (BB/KB/GL) in het derde leerjaar in 2023, is er dit jaar een daling op te merken ten opzichte van de grote stijging van vorig jaar met 2,9%. Wanneer je de instroomcijfers van 2023 echter vergelijkt met 2021 blijft hier nog steeds een stijging van maar liefst 7,2% op te merken van het aantal leerlingen in de technische profielen (BB/KB/GL). De stijgende trend sinds 2020 blijft hiermee intact.

Krimp in het totale beroepsgerichte vmbo

Het totale beroepsgerichte vmbo kent een krimpend leerlingenaantal van 2,5% ten opzichte van het aantal in 2022. Daarbij moet opgemerkt worden dat een groter gedeelte van het totale leerlingenaantal van het derde leerjaar naar de theoretische leerweg en havo/vwo gaan. Kijkend naar de beroepsgerichte profielen in het vmbo is opvallend dat BWI en PIE een minder grote daling kennen, MVI stabiel blijft en Groen en HBR een stijging laten zien.

Het keuzeaandeel van de technische profielen blijft gelijk t.o.v. 2022

Het percentage leerlingen dat kiest voor een technisch profiel op het beroepsgerichte vmbo kent een stijgende trend ten opzichte van 2020. Her totale percentage dat kiest voor een technisch profiel is ten opzichte van 2020 (19,7%) gestegen tot 20,2%. Dit is hetzelfde percentage dat in 2022 koos voor een technisch profiel.

Percentage meisjes dat kiest voor een technisch profiel op het beroepsgerichte vmbo

Het percentage meisjes dat kiest voor een technisch profiel in het beroepsgerichte vmbo stijgt tot 14% ten opzichte van 11% in 2020. De grootste stijging binnen de technische profielen is te zien bij Media, vormgeving en ICT en Mobiliteit en Transport. Over het geheel is een stijging op te merken binnen de technische profielen in het percentage meisjes met een procentpunt per jaar.

De regioportretten zijn geüpdatet!

U kunt weer terecht bij de regioportretten voor de cijfers per STO-regio en per vestiging. De instroomcijfers zijn geactualiseerd en de doorstroomcijfers worden naar verwachting in juli opnieuw gepubliceerd.

Bekijk regioportretten

Bekijk leerlingenaantallen per vestiging