Sterk Techniekonderwijs LIVE: Techniekverwante scholen in Sterk Techniekonderwijs (Jan Jacob Jaasma)

location-on-map Friesland
Onderlinge samenwerking vmbo, vso, pro Onderlinge samenwerking vmbo, vso, pro
STO-Live STO-Live

Sterk Techniekonderwijs LIVE: Techniekverwante scholen in Sterk Techniekonderwijs

Ook scholen zonder “harde” technische profielen doen ertoe binnen Sterk Techniekonderwijs. Zo wordt dat in ieder geval ervaren door de VO- en VSO- scholen in regio Techniekpact West-Friesland. Dat gevoel heeft de regio bewust gecreëerd, en in de aflevering van STO LIVE van 6 oktober 2021 vertelden ze wat ze daarvoor hebben gedaan.

Wat tijdens de webinar ook duidelijk werd, is dat er binnen de niet-technische profielen en schooltypen nog steeds héél veel techniek kan worden ingepast, zeker wanneer er slim wordt samengewerkt. Daarmee hebben deze profielen veel potentie voor de doorstroom naar technische opleiding op het mbo; een goede reden om deze scholen serieus bij de STO-samenwerking te (blijven) betrekken.

Downloads

Bekijk ook andere inspiratievoorbeelden