TechniekPact West-Friesland

Scholen, bedrijven, brancheorganisaties en gemeenten hebben zich in West-Friesland verenigd in TechniekPact West-Friesland. Drie doelstellingen moeten de aansluiting tussen techniekonderwijs en de arbeidsmarkt verbeteren en versterken.

De techniekopleidingen moeten ten eerste vernieuwd en versterkt worden naar behoefte. Dit gebeurt door in te zetten op de doorlopende programmalijnen en het gezamenlijk vormgeven van het technische vmbo-curriculum. Ook wordt gekeken naar de regionale techniek-infrastructuur binnen de onderwijsinstellingen en bedrijven.

Tweede doel is het verbreden, opscholen en consistent versterken van de docententeams techniek, de instructeurs en de praktijkbegeleiders. Het derde doel is het vergroten en verbreden van de instroom in de techniekopleidingen (po en LOB). Daarbij ligt de focus op het kwantitatieve en kwalitatieve evenwicht tussen vraag en aanbod in de technieksectoren op de regionale arbeidsmarkt.

Zo moet de instroom vanuit het basisonderwijs naar het techniekonderwijs in het vmbo moet worden vergroot, evenals de doorstroom vanuit het vmbo naar de techniekopleidingen van het mbo.

Met het STO-project, dat tot 2023 loopt, zal een basis worden gelegd om de mismatch tussen vraag en aanbod aan te pakken. Deze kwalitatieve uitdaging legt het fundament voor het beoogde evenwicht op de technische arbeidsmarkt in de regio.

Lees meer +Lees minder -
STO18033 / STO19003
LOB VMBO Techlab Vraaggericht werken Samenwerking technisch VMBO Techniek Concentratie punt Opleidingen techniekdocenten Techniek-infrastructuur Instroom vanuit primair onderwijs Instroom techniekopleidingen
Array
Contactgegevens
Naam regio
TechniekPact West-Friesland
Penvoerder
Rooms Katholieke Scholengemeenschap Tabor
Naam contactpersoon
Gerben Bakker
Functie contactpersoon
Projectleider
Organisatie contactpersoon
Tabor College
E-mailadres contactpersoon

Betrokken vmbo-scholen

Clusius College

Grootebroek

Martinuscollege

Grootebroek

Praktijkschool Westfriesland

Hoorn

SG Newton

Hoorn

Clusius College

Hoorn

Tabor College d’Ampte

Hoorn

Ronduit De Spinaker

Hoorn

Samenwerking met bedrijfsleven

Techlab d’Ampte geopend in aanwezigheid van André Kuipers

Onder grote belangstelling is op woensdag 8 januari 2020 het Techlab op Tabor College locatie d’Ampte geopend. Het Techlab heeft als doel om jonge kinderen al vroeg te interesseren voor techniek. André Kuipers was bij de opening aanwezig. Hij benadrukt het belang. “We moeten laten zien hoe leuk wetenschap en techniek is en wat je er allemaal mee kunt doen – ook aan meisjes die dat heel goed zouden kunnen.”

Nieuws

15 februari 2021

Het Pact komt naar je toe deze winter

Nu het voor de basisscholen lastig is de Labs te bezoeken gaan de opdrachten naar de scholen toe.

05 februari 2021

Alleen theorie is saai, West-Friese jongeren missen praktijklessen. Campagne ‘Techniek doet het’ moet jeugd voor onderwijs prikkelen

Leerlingen van groep acht van de basisschool moeten zich gaan inschrijven voor vervolgonderwijs.

26 januari 2021

Campagne prikkelt jeugd te kiezen voor techniek

Vanaf vrijdag 22 januari zijn op social media korte animaties te zien die leerlingen van basisscholen triggeren voor een technische opleiding.

Agenda

18 november 2021

PET West-Friesland

Op donderdag 18 en vrijdag 19 november 2021 vindt PET West-Friesland plaats.

Volg de social media kanalen van Techniekpact West-Friesland om op de hoogte te blijven van de laatste nieuwtjes!