Internationalisering op het vmbo

location-on-map Noord-Brabant
Onderlinge samenwerking vmbo, vso, pro Onderlinge samenwerking vmbo, vso, pro
Praktijkvoorbeelden Praktijkvoorbeelden

Uitwisselingsproject Fioretti College met school uit Noorwegen

Afgelopen oktober vond er een bijzonder uitwisselingsproject plaats. Tien Noorse bouwstudenten zijn samen met twee bouwdocenten naar het Fioretti College in Veghel gekomen. Zij werden gekoppeld aan tien vierdejaars BWI leerlingen (kader & basis), waarbij kennis uitwisselen op het gebied van circulair en duurzaam bouwen centraal stond. Begin maart zijn de Veghelse leerlingen naar Noorwegen gegaan voor het tegenbezoek.

Bekijk meer inspiratievoorbeelden