Het Techniek Loket

De economisch sterke regio Noordoost-Brabant stelt zich ten doel een sterk, dekkend en vernieuwend technisch onderwijs te realiseren in de regio Noordoost-Brabant. Het te ontwikkelen regioplan met twee ambities sluit aan op deze inzichten.

Er wordt voortgebouwd op de fundamenten van het programma Toptechniek in Bedrijf Noordoost-Brabant. Acht vmbo-scholen en twee regionale mbo-opleidingscentra vanuit de gemeenten Uden, Meijerijstad, Oss, ’s-Hertogenbosch, Waalwijk, Boxtel en Zaltbommel zijn de betrokken partners.

In de fase van planvorming in de regio is er ruimte gecreëerd voor andere scholen uit het geografisch gebied om zich aan te sluiten. Naast bovengenoemde instellingen is ook ingezet op de verbinding met primair onderwijs, praktijkonderwijs, vso, vmbo-t. Ook het versterken van de relaties met het bedrijfsleven en de lokale overheden heeft prioriteit.

In het project krijgt de samenwerking en uitvoering van het project op verschillende niveaus gestalte: strategisch niveau, tactisch niveau en uitvoerend niveau. De stuurgroep heeft twee ambities benoemd die gezamenlijk, en met een uitwerking naar de deelnemende scholen, opgepakt kunnen worden.

De eerste ambitie draait om het behoud van het huidige technische onderwijsaanbod, en het behoud van de profielen per partnerschool en wellicht uitbreiding/aanpassing van aanbod keuzevakken. Daarnaast wordt ingezet op versterking in de stedelijke omgeving van ’s-Hertogenbosch en het stabiliseren van de leerlingaantallen in de techniek B/K in relatieve zin. Doelstelling voor de gl- en tl-leerlingen is dat de uitstroom naar techniek en aan techniek gerelateerde mbo-opleidingen gaat stijgen.

De tweede ambitie benadrukt het eigentijds en aantrekkelijk maken van het techniekonderwijs en het technologisch onderwijs. Van PIE naar Smart technology, van BWI naar smart building en van M&T naar smart logistics. Ook moet er aandacht komen voor soft skills en 21e-eeuwse vaardigheden. Dit gebeurt door de focus te leggen op de samenwerking in de keten en op onderwijsinnovatie. Daarnaast is er oog voor de verhoging van de kwaliteit van het techniekonderwijs op het gebied van verduurzaming en borging, en zijn de professionalisering van LOB en de promotie van technologie van belang.

Lees meer +Lees minder -
STO18021 / STO19025
21e-eeuwse vaardigheden Betrokkenheid bedrijfsleven Hybride docentschap Innovatie BWI Innovatie M&T Innovatie PIE LOB en Technologiepromotie Professionele leergemeenschappen Technologieroute Vakmanschapsroute
Array
Contactgegevens
Naam regio
Het Techniek Loket
Penvoerder
Fioretti College Veghel
Naam contactpersoon
Edith Vissers
Functie contactpersoon
Projectmanager
Organisatie contactpersoon
Het Techniek Loket
E-mailadres contactpersoon

Betrokken vmbo-scholen

Udens College

Uden

Fioretti College

Veghel

Elde College

Schijndel

Baanderherencollege

Boxtel

Bossche Vakschool

‘s-Hertogenbosch

Het Hooghuis Zuidwest

Oss

Het Hooghuis Mondriaan College

Oss

Het Hooghuis Stadion

Oss

Cambium College

Zaltbommel

SG de Overlaat

Waalwijk

Koning Willem I College

's-Hertogenbosch

Walewyc Mavo

Waalwijk

Maaslandcollege

Oss

MET Waalwijk praktijkonderwijs

Waalwijk

De Brug

Zaltbommel

De Rijzert

;s-Hertogenbosch

VSO Hub

Rosmalen

Mytylschool Gabriel

's-Hertogenbosch

De Sonnewijser

Oss

Dieze College

's-Hertogenbosch

Vada College

Boxtel

Infographic

Bekijk de infographic van regio Het Techniek Loket

Open de infographic

Nieuws

18 maart 2021

Bossche Vakschool Techniektour van start

De Bossche Vakschool geeft invulling aan techniekpromotie door dit schooljaar een lesprogramma te bieden aan Bossche basisscholen.

08 maart 2021

3O-Platform Meierijstad onderzoekt haalbaarheid unieke leerwerkfabriek

Ondernemers, onderwijs en gemeente zijn erg enthousiast over het initiatief om leerwerkfabriek The Chocolate Factory in Meierijstad te vestigen.

07 december 2020

Symbiose van speciaal onderwijs en vmbo in Den Bosch

Dat leerlingen soepel kunnen doorstromen naar het mbo op niveau 2, 3 of 4 werd als wens uitgesproken.

Inspiratie

We gaan techniek weer sexy maken!

28 mei 2020

Alle Carmelscholen met technische vmbo-opleidingen doen mee met het project Sterk Techniekonderwijs. 

Artikel

Sterk en vernieuwend Techniekonderwijs bij De Overlaat in Waalwijk

11 april 2019

Ondanks de daling in de leerlingenaantallen in de techniekprofielen in de regio, weet SG De Overlaat in Waalwijk een dekkend aanbod te...

Artikel

Sterk Techniekonderwijs Noordoost Brabant (STONOB)

25 maart 2019

Samenwerkingsverband Sterk Techniekonderwijs Noordoost Brabant (STONOB) heeft het eerste concept van het STO-plan opgestuurd voor de voorschouw.

Digitale nieuwsbrief

Het Techniek Loket heeft een eigen nieuwsbrief.

Bekijk de nieuwsbrief

Volg de social media kanalen van Het Techniek Loket om op de hoogte te blijven van de laatste nieuwtjes!