Handreiking: Het borgen van Sterk Techniekonderwijs

Handreiking: Het borgen van Sterk Techniekonderwijs

In deze handreiking gaan we in op het concept borging, wat het inhoudt en hoe u binnen regionale samenwerking hier vorm aan...

Samenwerken aan het borgen van Sterk Techniekonderwijs

Deze tool helpt u met gespreksvoering over borging. Waar staat u nu op de zeven elementen van de zachte en harde kant...

Samenwerken aan het borgen van Sterk Techniekonderwijs

Deze tool helpt u met gespreksvoering over borging. Waar staat u nu op de zeven elementen van de zachte en harde kant...

Overzicht met alle bijeenkomsten in de regio

Benieuwd naar de bijeenkomsten in één van de STO-regio's?

Handreiking: Het borgen van Sterk Techniekonderwijs

In deze handreiking gaan we in op het concept borging, wat het inhoudt en hoe u binnen regionale samenwerking hier vorm aan...

Handreiking intervisie

Wilt u gezamenlijk aan de slag met intervisie en zoekt u naar ervaringen en oplossingsrichtingen van uw collega’s? Lees de handvatten.

Het achtje op orde. Organiseer het commitment in leerlabs

Zes regionale leerlabs zijn aan de slag met doorlopende leerlijnen. Esther Klaster, adviseur bij Common Eye en expert op het gebied van...

Mijlpalen voor plannen én monitoren van STO-activiteiten

Om de juiste keuzes in het activiteitenplan te maken, kunt u de activiteiten in het regioplan vertalen naar een mijlpalenplan.

Eerste positieve resultaten van STO zichtbaar

NRO volgt de regio’s Sterk Techniekonderwijs in de vorm van een monitor. Het rapport van de monitor 2020 is verschenen.

Hoe pak je het maken van een nulmeting aan?

Er zijn regio's die dit jaar een nulmeting, maar hoe pak je dat aan? Twee betrokkenen vertellen meer over hun aanpak.