Handreiking: Het borgen van Sterk Techniekonderwijs

Handreiking: Het borgen van Sterk Techniekonderwijs

In deze handreiking gaan we in op het concept borging, wat het inhoudt en hoe u binnen regionale samenwerking hier vorm aan...

Handreiking intervisie

Wilt u gezamenlijk aan de slag met intervisie en zoekt u naar ervaringen en oplossingsrichtingen van uw collega’s? Lees de handvatten.

Het achtje op orde. Organiseer het commitment in leerlabs

Zes regionale leerlabs zijn aan de slag met doorlopende leerlijnen. Esther Klaster, adviseur bij Common Eye en expert op het gebied van...

Mijlpalen voor plannen én monitoren van STO-activiteiten

Om de juiste keuzes in het activiteitenplan te maken, kunt u de activiteiten in het regioplan vertalen naar een mijlpalenplan.

Eerste positieve resultaten van STO zichtbaar

NRO volgt de regio’s Sterk Techniekonderwijs in de vorm van een monitor. Het rapport van de monitor 2020 is verschenen.

Hoe pak je het maken van een nulmeting aan?

Er zijn regio's die dit jaar een nulmeting, maar hoe pak je dat aan? Twee betrokkenen vertellen meer over hun aanpak.

Kritische bevragingen bij eerste intervisiebijeenkomsten

Er zijn inmiddels enkele STO-intervisiebijeenkomsten georganiseerd. Twee deelnemers vertellen waarom ze deelnemen en wat de eerste bijeenkomst opleverde.

Kritische bevragingen bij eerste intervisiebijeenkomsten

Er zijn inmiddels enkele STO-intervisiebijeenkomsten georganiseerd. Twee deelnemers vertellen waarom ze deelnemen en wat de eerste bijeenkomst opleverde.

Een terugblik op een jaar STO: Jan van Nierop, programmaleider landelijk ondersteuningsteam

Een terugblik op een jaar STO: Jan van Nierop, programmaleider landelijk ondersteuningsteam

Een terugblik op een jaar STO: Lenie van Lieverloo, landelijk ondersteuner

Lenie van Lieverloo is landelijk ondersteuner en programmamanager regio Gorinchem/Altena.