STO met een jaar verlengd en plannen voor 2025 – 2029

STO met een jaar verlengd en plannen voor 2025 – 2029

Dinsdag 16 mei heeft Minister Wiersma de lang verwachte STO-brief naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin ontvouwt hij zijn plannen voor STO.

Voortgangsgesprekken gaan weer van start vanaf juli

Vanuit de landelijk ondersteuning Sterk Techniekonderwijs voeren we in de maanden juli, augustus en september gesprekken met alle STO-regio’s.

De toolbox van de training samen veranderen is beschikbaar!

In de toolbox vindt u alle belangrijke onderdelen van een veranderproces en kunt u aan de slag met de handouts en modellen.

Toolbox training samen veranderen

Afgelopen oktober vond er een bijzonder uitwisselingsproject plaats. Tien Noorse bouwstudenten zijn samen met twee bouwdocenten naar het Fioretti College in Veghel...

Samen innoveren met impact

Binnen Sterk Techniekonderwijs werken we samen aan duurzaam, dekkend en kwalitatief hoogstaand technische vmbo. Het onderwijs is hierdoor aan het veranderen. Maar...

Netwerkbureau Veendam zorgt voor verticale verbinding

In de STO regio Veendam en Midden Groningen hebben ze het projectmanagement vanaf het begin op een bijzondere manier vormgegeven.

Digitale basistraining ‘Samen veranderen’ 2022-2023

Om regionale programmamanagers, (deel)projectleiders en werkgroepleiders te ondersteunen wordt vanuit Sterk Techniekonderwijs een online training van vijf dagdelen 'Samen veranderen' georganiseerd.

Mijlpalen voor plannen én monitoren van STO-activiteiten

Om de juiste keuzes in het activiteitenplan te maken, kunt u de activiteiten in het regioplan vertalen naar een mijlpalenplan.

Kritische bevragingen bij eerste intervisiebijeenkomsten

Er zijn inmiddels enkele STO-intervisiebijeenkomsten georganiseerd. Twee deelnemers vertellen waarom ze deelnemen en wat de eerste bijeenkomst opleverde.

Een jaar Sterk Techniekonderwijs

Het lijkt voor velen misschien veel langer maar Sterk Techniekonderwijs (STO) is op 1 januari officieel een jaar bezig.