Digitale basistraining ‘Samen veranderen’ 2022-2023

Digitale basistraining ‘Samen veranderen’ 2022-2023

Om regionale programmamanagers, (deel)projectleiders en werkgroepleiders te ondersteunen wordt vanuit Sterk Techniekonderwijs een online training van vijf dagdelen 'Samen veranderen' georganiseerd.

Mijlpalen voor plannen én monitoren van STO-activiteiten

Om de juiste keuzes in het activiteitenplan te maken, kunt u de activiteiten in het regioplan vertalen naar een mijlpalenplan.

Kritische bevragingen bij eerste intervisiebijeenkomsten

Er zijn inmiddels enkele STO-intervisiebijeenkomsten georganiseerd. Twee deelnemers vertellen waarom ze deelnemen en wat de eerste bijeenkomst opleverde.

Een jaar Sterk Techniekonderwijs

Het lijkt voor velen misschien veel langer maar Sterk Techniekonderwijs (STO) is op 1 januari officieel een jaar bezig.

Vragen stellen en sparren met anderen tijdens het techniekuurtje

Tijdens het techniekuurtje gaan kleine groepen docenten in gesprek over vragen die zij hebben over het STO-programma.

Een terugblik op de beoordeling van de STO-plannen: aan motivatie geen gebrek

De beoordelingscommissie kreeg een enorme klus voor de kiezen toen alle 77 STO-plannen moesten worden gelezen en beoordeeld.

Adri den Braber en Esther Klaster over training ‘Samen veranderen’

De training ‘Samen veranderen’ is gericht op programmamanagers en projectleiders van STO-regio’s.

Training ‘Samen veranderen’ draait om inzichten, doelen bijstellen en kennis delen

Programmamanagers Özlem Yalvac en Huubs Hubbeling waren bij de eerste training 'Samen veranderen' aanwezig en vertellen wat zij eraan gehad hebben.

Corona en STO

In de tussentijdse evaluatie kunt u in een zogenaamde coronaparagraaf uitleg geven over de invloed die corona heeft gehad op uw plannen.

Huishoudelijk Reglement voor Subsidie Sterk Techniekonderwijs

Welke afspraken kunnen er gemaakt worden tussen partners in de regio en hoe kunnen kunnen die afspraken eruit zien?