Structurele middelen voor STO

Structurele middelen voor STO

Tijdens de landelijke STO-dag, 19 september 2022, sprak Jan van Nierop hierover met Itgen Hansen, beleidsmedewerker STO bij OCW.

Zeepkistenrace als ultieme invulling van keuzevakken

Wat doe je als je leerlingen D&P in acht weken kennis wilt laten maken met techniek? Dan laat je ze zelf een...

Continuering Sterk Techniekonderwijs

Op 7 juli 2022 verstuurde Dennis Wiersma, de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, een brief naar de penvoerders van de STO-regio's...

GAME ON regio West-Brabant

Op maandag 13 en dinsdag 14 juni vond bij de IJsbaan te Breda de tweede live editie van Game On plaats. Charlotte...

VHTO organiseert code events voor meisjes

In het najaar organiseert de VHTO in samenwerking met Microsoft code events voor meisjes op vmbo-scholen.

STO LIVE: De nieuwe leerweg en het programma TIV en T&T

Op woensdag 25 mei 2022 vond het STO LIVE-webinar over de nieuwe leerweg en het programma TIV en T&T plaats.

Terugblik STO LIVE: “De nieuwe leerweg en de programma’s TIV en T&T”

Misschien is T&T of Techniek en Innovatief Vakmanschap (TIV) ook iets voor uw regio?

29% van de vmbo-leerlingen kiest voor een bètatechnische vervolgopleiding in het mbo

Vanuit de basisberoepsgerichte leerweg is het percentage leerlingen dat kiest voor een vervolgopleiding in de bètatechniek in de afgelopen jaren geleidelijk toegenomen...

Maak het voor vso-leerlingen aantrekkelijk om voor techniek te kiezen

In het voortgezet speciaal onderwijs (vso) is de instroom van jongeren die kiezen voor techniek relatief klein. De Sterk techniekonderwijs-regio Het Techniekloket...

Techniek Tastbaar Assen

Techniek Tastbaar is een evenement dat georganiseerd wordt door de regio Assen om leerlingen meer met bedrijven in contact te brengen en...