Campus 013 voegt breed scala techniekprogramma’s toe aan D&P

Campus 013 voegt breed scala techniekprogramma’s toe aan D&P

De STO-regio Midden-Brabant biedt, als een van de vijf techniekluwe regio’s van STO, geen reguliere techniekprofielen aan. Wel komen de basisvaardigheden en...

Kennisdelingsbijeenkomst over regionaal loopbaandossier

Workshop Expertisepunt LOB over het regionale loopbaandossier Midden- en Oost-Brabant als hulpmiddel voor een doorlopende leerlijn.

Internationalisering op het vmbo

Afgelopen oktober vond er een bijzonder uitwisselingsproject plaats. Tien Noorse bouwstudenten zijn samen met twee bouwdocenten naar het Fioretti College in Veghel...

Mooie samenwerking vmbo-bedrijfsleven-mbo in STO-regio Land van Cuijk en Noord-Limburg

Het bedrijfsleven in de regio is krachtig georganiseerd en er bestaat al jaren een goede samenwerking met het onderwijs als het over...

Peelcreators creëert Escape Room en Foodtruck

Men neme een oude schaftkeet of caravan, geeft een groepje leerlingen de opdracht ‘Bedenk hiervoor een concept dat een functie kan hebben...

Ander personeelsbeleid om techniekonderwijs te versterken

Waarom zou je een BWI-docent met veel moeite een Excel bestand laten maken van een stage-overzicht, terwijl een wiskundedocent dat in een...

STOkkie: hét ‘Tikkie’ voor cofinanciering

Veel STO-regio’s zullen het herkennen: een goede en efficiënte administratie van de cofinanciering. Ook STO West-Brabant Midden worstelde met dit probleem. “Dat...

GAME ON regio West-Brabant

Op maandag 13 en dinsdag 14 juni vond bij de IJsbaan te Breda de tweede live editie van Game On plaats. Charlotte...

Charlotte Groenhout: programmamanager met heel veel ‘lijntjes’

Charlotte Groenhout is programmamanager van STO Brabantse Wal, één van de vier subregio’s in West-Brabant waar Curio mee verbonden is.

TruckAcademy West-Brabant

Bij de negen TruckAcademy’s die het land rijk is, werken bedrijfsleven, onderwijs en brancheorganisatie Bovag samen om het schreeuwende tekort aan bedrijfsautotechnici...