Handreiking: Het borgen van Sterk Techniekonderwijs

Handreiking: Het borgen van Sterk Techniekonderwijs

In deze handreiking gaan we in op het concept borging, wat het inhoudt en hoe u binnen regionale samenwerking hier vorm aan...

Samenwerken aan het borgen van Sterk Techniekonderwijs

Deze tool helpt u met gespreksvoering over borging. Waar staat u nu op de zeven elementen van de zachte en harde kant...

Samenwerken aan het borgen van Sterk Techniekonderwijs

Deze tool helpt u met gespreksvoering over borging. Waar staat u nu op de zeven elementen van de zachte en harde kant...

STO met een jaar verlengd en plannen voor 2025 – 2029

Dinsdag 16 mei heeft Minister Wiersma de lang verwachte STO-brief naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin ontvouwt hij zijn plannen voor STO.

Voortgangsgesprekken gaan weer van start vanaf juli

Vanuit de landelijk ondersteuning Sterk Techniekonderwijs voeren we in de maanden juli, augustus en september gesprekken met alle STO-regio’s.

De toolbox van de training samen veranderen is beschikbaar!

In de toolbox vindt u alle belangrijke onderdelen van een veranderproces en kunt u aan de slag met de handouts en modellen.

Toolbox training samen veranderen

Afgelopen oktober vond er een bijzonder uitwisselingsproject plaats. Tien Noorse bouwstudenten zijn samen met twee bouwdocenten naar het Fioretti College in Veghel...

Samen innoveren met impact

Binnen Sterk Techniekonderwijs werken we samen aan duurzaam, dekkend en kwalitatief hoogstaand technische vmbo. Het onderwijs is hierdoor aan het veranderen. Maar...

STOkkie: hét ‘Tikkie’ voor cofinanciering

Veel STO-regio’s zullen het herkennen: een goede en efficiënte administratie van de cofinanciering. Ook STO West-Brabant Midden worstelde met dit probleem. “Dat...

Handreiking: Het borgen van Sterk Techniekonderwijs

In deze handreiking gaan we in op het concept borging, wat het inhoudt en hoe u binnen regionale samenwerking hier vorm aan...