Tijdlijn

Tijdlijn

Op deze pagina vindt u de activiteiten van het project Sterk Techniekonderwijs.

Projectactiviteiten

 • 2020

  •  1 januari 2020: besluit gewijzigde aanvraag
  •  1 januari 2020: start project uitvoering
  •  maart 2020: uiterlijk start project uitvoering
 • 2021

  • Verantwoording bestedingen 2020 in jaarverslag d.m.v. model G2-B
  •  1 oktober 2021: voortgangsrapportage over de periode 1-1-2020 t/m 1-7-2021
 • 2022

  • Verantwoording bestedingen 2021 in jaarverslag d.m.v. model G2-B
 • 2023

  • Verantwoording besteding 2022 in jaarverslag d.m.v. model G2-B
  • 1 oktober 2023 voortgangsrapportage over de periode 1 juli 2021 tot 1 januari 2023
 • 2024

  • 1 augustus 2024: einde looptijd uitvoering programma
  • Verantwoording over 2023 d.m.v. model G2-B in het jaarverslag
  • 31 december 2024: eindverslag over de gehele subsidieperiode
 • 2025

  • Verantwoording totale bestedingen in jaarverslag d.m.v. G2-A