02 oktober 2023

Wisseling van de wacht bij de ondersteuners

Wisseling van de wacht bij de ondersteuners

Het landelijke ondersteuningsteam Sterk Techniekonderwijs is lange tijd constant geweest. Maar net voor de zomer hebben twee ondersteuners te kennen gegeven hun activiteiten te willen stoppen. We hebben afscheid genomen van Ger Jägers en Jasper Kooper en hen natuurlijk hartelijk bedankt voor hun inzet voor STO.

Na de zomer zijn er twee nieuwe ondersteuners aangetreden: Mabri Fennema en Michèl van der Feen. Beiden zijn ze als programmaleider verbonden aan een STO-regio. STO is voor hen dus allerminst nieuw. Vanaf 1 september ondersteunen zij andere dan ‘hun eigen’ regio’s.

Kennismaken met Mabri en Michèl