28 juni 2020

Wet doorlopende leerroutes vanaf augustus operationeel

Wet aangenomen door parlement

Met ingang van het nieuwe schooljaar (2021-2022) kunnen vmbo en mbo samen doorlopende leerroutes vormgeven op basis van de wet ‘doorlopende leerroutes’. Deze wet is eind mei aangenomen door het parlement.

Zoals minister van Engelshoven zei tijdens de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer: dit is een kans, geen plicht. Scholen mogen doorlopende leerroutes aanbieden, maar hoeven dat niet. Scholen kunnen er ook voor kiezen voor een beperkt aantal opleidingen doorlopende leerroutes aan te bieden, dit hoeft niet voor de hele school of voor alle opleidingen.

De wet maakt het mogelijk dat er routes ontwikkeld worden voor:

  • leerlingen in de basisberoepsgerichte leerweg. Zij kunnen, zonder vmbo-examen één opleidingstraject volgen naar een startkwalificatie op niveau 2;
  • leerlingen in de kaderberoepsgerichte, gemengde en theoretische leerweg: zij kunnen vanaf leerjaar 3 vmbo tot en met leerjaar 1 mbo hun vmbo-examen spreiden.

De opleidingen kunnen door éen docententeam, op basis van een teambevoegdheid, ontwikkeld en verzorgd worden. Om een doorlopende leerroute aan te mogen bieden is geen toestemming meer nodig, de route moet wel gemeld worden bij DUO.
In de Tweede Kamer was er zorg over leerlingen die in een niveau 2 route zitten en tussentijds ontdekken dat de keus die ze hebben gemaakt niet bij hen past. De Kamer wil voor hen een terugvaloptie naar een passende vmbo- of mbo-opleiding. Daarnaast waren er vragen over de medezeggenschap (leerlingen en docenten hebben in de eerste twee jaar met de MR van het vmbo te maken en daarna met die van het MBO) en het burgerschapsonderwijs. Op deze punten wordt actie ondernomen.

Doorlopende leerroutes die op basis van de nieuwe wet ontwikkeld en verzorgd worden, worden gevolgd. Aan deze routes zal op de website www.sterkberoepsonderwijs.nl regelmatig aandacht besteed worden.