03 september 2022

VR, ER, AR, brillen, lenzen: welke content gebruikt u?

VR, ER, AR, brillen, lenzen: welke content gebruikt u?

Sterk Techniekonderwijs neemt deel aan het zogenaamde ‘groeifonds’ (eerder Wopke-Wiebes-fonds). Vanuit dit fonds worden allerlei projecten gefinancierd die betrekking hebben op innovatieve ontwikkelingen.

Vanuit STO wordt gewerkt aan het ontwikkelen en beschikbaar stellen van content voor het gebruik van innovatieve toepassingen als hololenzen, VR-brillen, ER en AR toepassingen. Steeds meer bedrijven maken gebruik van dergelijke toepassingen en leerlingen moeten hiermee kennis maken en leren omgaan.

Veel STO-regio’s hebben hololenzen of VR-brillen aangeschaft, maar vaak liggen ze na een paar keer gebruiken werkeloos in een kast omdat het ontbreekt aan makkelijk toepasbare content. Vanuit het ‘groeifonds’ willen we content centraal opslaan in een makkelijke toegankelijke omgeving en, samen met bedrijven, content ontwikkelen. Wij willen daarbij ook scholing ontwikkelen voor docenten. Maar voor het zover is, wordt er eerst geïnventariseerd welke content er al is.

Binnenkort kunt u de vraag verwachten van welke content u al gebruik maakt. Als u deze inventarisatie ontvangt, vul die dan in en werk mee aan het snel en goed toegankelijk maken van innovatieve content, zodat lenzen en brillen niet werkeloos in de kast liggen en uw leerlingen worden voorbereid op werkzaamheden in de toekomst.